Skip to main content

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku

Vytvorme spolu stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku Prešov 27.09.2019
Koncom septembra 2019 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána zrealizovali časť projektu zameraného na vytvorenie stimulujúceho domova pre ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bol nákup a inštalácia stropného zdvižného zariadenia pre imobilných, a tiež nákup skríň na mieru do obytných priestorov.
Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať stimulujúci domov pre ľudí na vozíčku.

Realizátormi projektu:
• PSK – VÝZVA PREDSEDU PSK dotácia za rok 2019 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
Cieľ programu : Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.
• Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš
• MOVYS a.s., Piesočná 502/7, 821 04 Bratislava
• Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:
https://domkad.eu/…/vytvorme-spolu-stimulujuci-domov-pre-l…/
https://domkad.eu/…/vytvorme-spolu-stimulujuci-domov-pre-l…/

Čítať ďalej

Zatiahni na hlbinu

V dňoch 18. – 21. 9. 2019 sa sestry zúčastnili duchovnej obnovy na Lukovom Dvore pri Nitre pod vedením Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslava Maxmiliána Kašparů, Ph.D., dr. h. c. na tému „Zatiahni na hlbinu“. Zaujímavé a humorné prednášky zamerané na Božie slovo boli skvelo doplnené skúsenosťami životnej praxe psychiatra. Čas na modlitbu, meditáciu, zamyslenie, relax tu bol vytvorený pre skupinu 40tich mladých i starších ľudí, ktorí sa potrebovali zastaviť v rýchlosti života a „zatiahnuť na hlbinu“

Čítať ďalej

Oslava v Ríme

Dňa 5. septembra počas Božskej liturgie biskupov v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme sa konala oslava 150. rokov od narodenia a 100. výročie od smrti spoluzakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty Hordaševskej. Na liturgii sa zúčastnili biskupi biskupskej synody biskupov UHKC, ktoré sa konajú v Ríme od 1. do 10. septembra: kardinál Stanislav Rylko, opát baziliky Santa Maria Maggiore, arcibiskup Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre orientálne cirkvi, biskup Yosyanthin z Ordosythu. Biskup Juraj Džužar, apoštolský exarcha pre gréckych katolíkov v Srbsku. Na konci liturgie oslovila prítomných sestra Sofia Lebedovič, generálna predstavená Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie: Táto udalosť je pre nás sestry príležitosťou priblížiť sa k blahoslavenej Jozafate. Bola dcérou vlastnej cirkvi a cítila potrebu slúžiť ukrajinským migrantom vo vzdialených krajinách tým, že tam poslala sestry. Matka Jozafata nás dnes zhromaždila v tejto prekrásnej Bazilike.

Čítať ďalej

Juniorské stretnutie

V dňoch od 30.8 – 1.9. 2019 sa v Starej Ľubovni konalo juniorské stretnutie. Téma stretnutia bola SPOLOČENSTVO. Sestra Simeona a sestra Jana spoločne počas tých dní rozjímali nad darom, ktoré spoločenstvo vytvára a tiež sa zamýšľali nad duchovnými „vírusmi“, ktoré sa môžu objaviť v spoločenstve. Boh nás stvoril nedokonalých preto, aby sme sa vzájomne potrebovali.

Čítať ďalej

Audiencia u pápeža Františka

Dňa 28. augusta 2019 sa sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie zišli na audiencii u pápeža Františka. Tieto dni prišli sestry z Ukrajiny a rôznych časti sveta, aby slávili 100. výročie od smrti spoluzakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty Hordaševskej. Sestry sa tiež zúčastnia zasadnutia Generálnej rady za účasti generálnej predstavenej a provinciálnych predstavených.

Čítať ďalej

Duchovná obnova Lectio Divina v Krynici – Zdrój

Dňa 16. – 18. augusta sa sr. Jozefka H. Maníková a sr. Simeona M. Ferková zúčastnili duchovnej obnovy Lectia Divina v Krynici – Zdrój. Téma bola Uczennica i oblubienica“ Marią Magdaleną
Túto duchovnú obnovu viedol Krzysztof Wons SDS. Viera sa rodí z lásky a vedie k počúvaniu. Tak aj ticho je potrebné pre načúvanie Božieho hlasu v nás.

Čítať ďalej