Skip to main content

KONGREGÁCIA SESTIER SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNENEJ PANNY MÁRIE OSLÁVILA SVIATOK SVOJEJ ZAKLADATEĽKY

 

V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z Košíc, ktoré niesli zažaté sviece na znak toho, že ich služba má prinášať svetlo a zápal Svätého Ducha. Vladyka Milan sestry v úvode liturgie privítal a veriacim ozrejmil udalosť tohto dňa.
V homílii vladyka Milan vyzdvihol potrebu služby, jednoduchosti, pokory a lásky. Hodnoty, ktorými život bl. Matky Jozafáty bol naplnený. Veriaci si pri slávnosti mohli uctiť jej relikvie, ktoré sú uložené v kaplnke eparchiálneho úradu. Na záver vladyka Milan povzbudil sestry k horlivej službe a modlitbe aj uprostred všedných dní. Na slávnosti boli prítomní farár farnosti otec Pavol Bardzák a jeromonach otec Kassián K. Drozd, ktorí denne so sestrami spolupracujú pri rozličných udalostiach.

Každá komunita sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v slovenskej provincii prežívala 7. apríla túto mimoriadnu udalosť.
Slávnosti prebiehali na troch miestach, kde sestry majú sídla v gréckokatolíckych eparchiách. Okrem Košíc to bola Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde slávnostnú sv. liturgiu slávil otec Daniel Dzurovčin, prešovský vikár pre ekonómiu. V Trenčíne v kaplnke sv. Anny slávil vladyka Peter Rusnák svätú liturgiu nakoľko sestry pôsobia v meste, ktoré patrí do jeho eparchie. Pri homílii povzbudil sestry k pravdivému životu.
Ďalšie slávnosti prebiehali aj vo farnostiach, kde sestry pôsobia a to v Poprade, Starej Ľubovni, Ľutine, Michalovciach a Humennom. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty.

TSKE informovala kongregácia SNPM.
Foto: Dávid Kováč

 

(viac…)

Čítať ďalej

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…

Mladí dobrovoľníci majú možnosť pomáhať seniorom…  

 

Zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Vďaka podpore z nadácie GRANVIA  v spolupráci s občianskym združením LÁSKAVÉ RUKY sme začali realizáciu projektu „Jeseň života v plnej kráse“.

V mesiaci marec 2019 sme sa v realizačnom tíme venovali plánovaniu a víziám  o možnostiach činnosti dobrovoľníkov v Dome sv. Kozmu a Damiána. Dobrovoľník v našom projekte je človek, ktorý sa vo svojom voľnom čase bezplatne a dobrovoľne venuje seniorom. My sme pripravili viaceré stretnutia pre skupiny študentov, ktorí sa môžu zapojiť do tejto činnosti. Prvou skupinou sú študenti SZŠ sv. Bazila Veľkého, študujúci v odbore praktická sestra, ktorí majú v Dome sv. Kozmu a Damiána odbornú prax. Formou prednášky, prezentácií a besedy sa dozvedeli o činnosti dobrovoľníkov v minulom roku a  plány na tento kalendárny rok. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo na gymnáziu bl. Petra Pavla Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove. Študenti 2. a 3. ročníka mali možnosť uvidieť práce našich seniorov prostredníctvom výstavy maľovaných obrazov, ktoré boli realizované v minulom roku, tiež za pomoci dobrovoľníkov. Možnosti angažovania sa v dobrovoľníctve sme im priblížili cez prezentáciu, prednášku a diskusiu. Ďalším zastavením bola Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, kde sme študentom z odboru animátor voľného času, pomocou letákov prezentovali tento projekt. Dobrovoľnícka činnosť prináša veľa pozitívnych skúsenosti, ktoré mladí získajú, ak sa s láskou obetujú pre dobro iných ľudí.

Mladí dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na:

 dobrovolnikkad@gmail.com alebo  tu

Čo chystáme?

Napríklad dobrovoľníci budú mať aktívnu účasť pri doprevádzaní seniorov do seniorparku vychádzky aj cvičenie v rehabilitačnej zóne, na kultúrne, spoločenské aj športové podujatia v areáli aj mimo areál zariadenia, pomoc pri estetickej úprave seniorparku, nákup kvetov na trhovisku, výsadba kvetov, návšteva kaštieľa vo Finticiach a veľa iného… O plánovaných aktivitách budeme pravidelne informovať na našej internetovej stránke www.domkad.eu

Cieľom projektu „Jeseň života v plnej kráse“ je naučiť mladých ľudí, dobrovoľníkov aj deti, ako môžu pomôcť spríjemniť a skrášliť jeseň života týmto seniorom, a to už len samotnou svojou prítomnosťou a spoločne stráveným časom pri zaujímavých aktivitách. Dlhodobým benefitom projektu bude zvyšovanie kvality života seniorov cez utváranie medzigeneračných priateľstiev a návrat do spoločnosti.

 

Na spoluprácu sa teší

koordinátor dobrovoľníkov Mgr. Monika Ferková, s. Simeona

(viac…)

Čítať ďalej

Formačné stretnutie sestier

V dňoch od 30. 3. – 31.3. 2019 sa v Prešove konalo formačné stretnutie sestier pod vedením o. J. Štelbaského CSsR. Spoločne sa zamýšali nad odkazom blaženej Jozafaty v živote každej sestry, v spoločenstvách a v provincii. Hlavným odkazom blaženej Jozafaty je: „Buďte sväté…“ Rehoľné sľuby a život v spoločenstve sú pozvaním ku každodennej ceste a rozhodnutím sa pre Ježiša.

Čítať ďalej

Biblická olympiáda v Humennom

21.3.2019 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom konalo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády. Žiakov zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom pripravovala sr. Hieronyma.  Obhájili si krásne tretie miesto v kategórii 5. – 9. ročník ZŠ. V kategórii stredných škôl si suverénne prvenstvo vybojovalo družstvo študentiek prvého ročníka GJZ, ktoré pripravovala sr. Antónia. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa im podobne darilo aj na archieparchálnom kole v Prešove.

Čítať ďalej

Duchovný úlet 3

V dňoch od 15. – 17. marca sa farské spoločenstvo sv. Terezky z Humenného zúčastnilo duchovnej obnovy v nádhernom kúte Slovenska a to v Národnom parku Pieniny v Haligovciach. Okrem katechézy, ktorú dával pozvaný hosť zo Žakoviec o. Jozef Mačejovský na tému Priateľstvo a súdržnosť, mládež vyplnila spoločný čas rôznymi aktivitami: hrami, radostným večerom a samozrejme aj krátkou túrou na Haligovské sedlo. V nedeľu po programe navštívili Červený Kláštor, kde si dali nedeľný obed a malú prechádzku pozdĺž Dunajca. Bol to požehnaný víkend, za ktorý sme všetci vďační Bohu.

(viac…)

Čítať ďalej

Stretnutie v Nimnici

Dňa 8 a 9. marca 2019 sa v kúpeľoch Nimnica konalo v poradí už 4. stretnutie otcov biskupov s predstaviteľmi jednotlivých diecez, inštitúcii, hnutí, spoločenstiev, laikov a zasvätených osôb. Piatok večer bol skôr spoločenský. V sobotu prebiehala hlavná pracovná časť. Účastníci diskutovali spolu o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2019. Venovali sa aj aktuálnym otázkam v cirkvi. Zároveň upriamili pozornosť nielen na náboženský, ale aj na spoločenský kontext chystaných podujatí. Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov na danú tému, ako aj zbieranie pastoračných podnetov. Za hlavnú tému organizátori zvolili pastoráciu mladých a povolaní. Prihlásilo sa vyše dvesto účastníkov. Do obedu sa zúčastneným prihovoril najprv o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý hovoril o aktuálnych otázkach v cirkvi. Po obede sa prihovoril o. biskup Tomáš Galis o pastorácií mladých a povolaní. Po oboch príhovoroch nasledovala moderovaná panelová diskusia s pozvanými hosťami. Počas sv. omše sa v homílií prihovoril bratislavský eparcha o. Peter Rusnák. (text/foto: sr. Ester Mikitová)

(viac…)

Čítať ďalej

Život so svätými v Dome sv. Kozmu a Damiána

 

V duchovnom živote sa každý kresťan snaží o svätosť. Svätosť napriek našej hriešnosti. Svätosť je úlohou každého kresťana pre každý všedný deň. V dome sv. Kozmu a Damiána sme sa rozhodli, že budeme viac spoznávať život svätých. Vybrali sme si cestu spoznávania cez našich patrónov. Počas dlhého zimného obdobia sme si spoločne čítali životopisy a hľadali ich zobrazenia na ikonách. Po tomto úvodnom zoznámení sa seniori pustili do maľovania obrazov. Najprv si urobili základné kontúry, ktoré postupne vymaľovávali. Táto práca si vyžadovala trpezlivosť aj ochotu tvoriť. Niektorí seniori boli prekvapení, nad tým, čo
sami vytvorili. Výsledok všetkých milo prekvapil. Spoločne si tieto práce naaranžovali na stenu vo vstupnej hale, ktorá im bude pripomínať ich cestu k svätosti a zároveň poteší všetkých návštevníkov. Matka Tereza nám na záver odkazuje: „Náš pokrok vo svätosti závisí na Bohu i na nás – na Božej milosti a na našej vôli byť svätým!“, a tiež „Robte malé veci s veľkou láskou…“.

(viac…)

Čítať ďalej