Skip to main content

Pozvánka na víkendovú duchovnú obnovu

Ak sa túžiš stíšiť, načúvať Bohu a svojmu srdcu, prehĺbiť svoj duchovný život a vzťah s Bohom, spoznať svoje miesto v Cirkvi, srdečne ťa pozývame na víkendovú duchovnú obnovu. Trvalá radosť prichádza z poznania, že som Bohom milovaná. Na stretnutie sa môžete prihlásiť na mail, ktorý je uvedený na plagáte do 26.2. 2019. Začíname v piatok o 18:00 v Starej Ľubovni v kláštore sestier Služobníc NPM. Tešíme sa na teba.

Čítať ďalej

Duchovná obnova v Trenčíne

V sobotu 15.decembra 2018 sa uprostred predvianočných príprav rodičia a blízki CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne na chvíľku zastavili a venovali čas svojej duši pri duchovnej obnove. So svojou skúsenosťou s budovaním vzťahov uprostred rodiny sa podelili o. Igor Cingeľ, duchovný správca školy a Gabriel Chromiak, predseda Centra pre rodinu v Trenčíne. Ďakujeme za otvorené srdce a prajeme radostné očakávanie narodenia Pána.

Čítať ďalej

Prvý decembrový týždeň plný aktivít

Na začiatku týždňa nám Pán doprial dožiť sa slávenia krásnych jubileí, počas ktorých sme mu ďakovali za dar života. Pani Mária oslávila krásnych 85 rokov života a ďalšia oslávenkyňa, pani Eva, sa dožila pekných 90 rokov. Spolu s ostatnými seniormi sme si posedeli pri sladkej torte a zaspievali si so sprievodom gitary a tak sa tešili z prítomnej chvíle. Ďalšie dni boli zamerané na blížiace sa vianočné sviatky. Dokončovali sa vianočné darčeky, ktoré si seniori pripravovali pre svojich blízkych. Uplietli pre nich farebné košíky, ktoré budú slúžiť na rôzne drobnosti, a ozdobili ich vianočnými pozdravmi. Vyvrcholením tohto týždňa bola štvordňová duchovná obnova seniorov, ktorá začala vo štvrtok na sviatok sv. Mikuláša svätou liturgiou, ktorú slúžil o. Marcel. Program pokračoval aj v nasledujúci deň, prvý piatok v mesiaci. Seniori sa opäť zjednotili v tichu a v liturgickej modlitbe. Svätú liturgiu, po ktorej nasledovala eucharistická pobožnosť, slúžil o. Marek. Popoludní k nám zavítal sv. Mikuláš, ktorého sprevádzali bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča. Pre seniorov pripravili program s duchovným odkazom. Za mohutného spevu rozdali seniorom nielen sladké dary, ale aj úsmev, milé slovo či pohladenie. Duchovná obnova skončila svätou liturgiou v nedeľu.
Čas duchovnej obnovy bol časom naplneným spoločnou modlitbou i sviatosťou zmierenia. Spoločne sme ďakovali Pánovi za dary, ktoré nám bohato dáva.

Čítať ďalej

Duchovná obnova pre dievčatá

Duchovná obnova – „Boží zámer s človekom.“ Nad touto témou sa zamýšľali dievčatá a sestry na duchovnej obnove v Starej Ľubovni, ktorá sa konala 23.11. – 25.11.2018. Dievčatá tak mali účasť nielen na prednáškach, ktoré dávala sestra Hieronyma a sestra Ester, ale aj na spoločnom živote, na modlitbách a spoločnom stole spolu so sestrami z rôznych komunít. Bol to požehnaný čas poznávania, stíšenia, modlitby pre všetkých. Bohu vďaka.

Čítať ďalej

S Bohom môžem všetko vykonať… bl.Jozafata

20. november oslavujeme sviatok blaženej Jozafaty Hordaševskej. Preto sme sa tiež spolu s klientmi zariadenia Domu svätého Kozmu a Damiána spoločne stretli a pripomenuli si život tejto blaženej sestry. Nasledovalo spoločné premietanie filmu o jej živote, o jej odhodlaní a službe, ktorý pokračoval zábermi zo života sestier Služobníc NPM na Slovensku. Vyvrcholením sviatku bolo uctenie si jej relikvií a tiež spoločná modlitba a pieseň. Nech sa blažená Jozafata prihovára za nás u dobrotivého Pána.

Čítať ďalej