SSNPM

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade
s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje,
ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk