Skip to main content

Spomíname

Zomrelé sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie provincie sv. Ducha na Slovensku :

Sestra Filareta Mária Fedinová SNPM, 23. 1. 1974
Sestra Mitrofana Júlia Michalecká SNPM, 9. 1. 1975 
Sestra Simeona Apolónia Koščová SNPM, 12. 11. 1992
Sestra Natália Elena Ješinková SNPM, 23. 7. 1993
Sestra Viera Mária Tutková SNPM, 15. 1. 1995
Sestra Gabriela Veronika Tatárová SNPM, 23. 7. 1999
Sestra Jozafáta Helena Malcovská SNPM, 13. 10. 1999
Sestra Juliána Alžbeta Ujhelská SNPM, 31. 12. 2000
Sestra Minodora Irena Sabová SNPM, 10. 11. 2000
Sestra Onizima Helena Frajtová SNPM, 26. 11. 2000
Sestra Anastázia Anízia Peláková SNPM, 16. 1. 2001
Sestra Justína Júlia Sidlárová SNPM. 4. 5. 2002
Sestra Makrína Elena Peleščáková SNPM, 25. 4. 2001
Sestra Andrea Katarína Hiščáková SNPM, 31. 1. 2003
Sestra Eustochia Katarína Legnavská SNPM, 9. 3. 2003
Sestra Helena Marta Kovaľová SNPM, 4. 10. 2004
Sestra Atanázia Anna Drábová SNPM, 2.11. 2006
Sestra Paraskevia Magdaléna Hiščáková, 20.6. 2006
Sestra Veronika Mária Zbehlejová SNPM, 16. 6. 2008
Sestra Ľubomíra Katarína Pekárová SNPM, 23. 3. 2009
Sestra Magdaléna Mária Karasová SNPM, 26. 3. 2009
Sestra Melánia Mária Lutašová, 21. 11. 2009
Sestra Teodózia Anna Mišová SNPM, 13. 5. 2009
Sestra Metoda Helena Piatková SNPM, 28. 6. 2010
Sestra Eufémia Eugénia Nováková SNPM, 17. 10. 2011
Sestra Klementína Mária Fabiánová SNPM, 5. 2. 2011
Sestra Michaela Mária Tarčová SNPM, 29. 5. 2011
Sestra Pavla Anna Ištvaníková SNPM, 2. 3. 2013
Sestra Benedikta Mária Nováková SNPM, 18.10. 2014

Sestra Imaculata Mária Medvecová

Sestra Jeremia Júlia Galajdová

Sestra Terézia Pavlina Strelcová, 2.1. 2021