Skip to main content
download

Breakfestival 2016

V tomto roku sa konal v poradí už siedmy ročník akcie pre mladých a mladé rodiny s deťmi pod názvom Breakfestival. Konal sa 26.6.2016 v areáli Dunajec v Červenom kláštore. Každý rok organizátori, ktorými sú redemptoristi v spolupráci s mladými, vyberajú tému, ako hlavné posolstvo ročníka. Od svojho začiatku sa vystriedali takéto témy:
Daj si pauzu
Čas na zmenu
Oplatí sa investovať?
Believe To Belive
V tíme
Zasvätení
Tento rok sa niesol v duchu výzvy “si kľúčový”. Organizátori sa nechali inšpirovať skupinou mladých občianskych aktivistov, ktorí založili projekt pod názvom “si kľúčový”.
Program, sa začal slávnostnou svätou liturgiou o 10.30 hodine, kde kazateľom bol páter Michal Zamkovský CSsR. Ďalší program pokračoval vystúpením tvorivej hudobnej skupiny Poetica musica. Program pre deti odštartoval Kúzelnik Wolf na hlavnom pódiu, po ktorom boli pripravené atraktívne tvorivé a zábavné workshopy v areáli. Z gospelových skupín to boli kapela Sión, kapela F6, Peter Milenky band a na záver misijné spoločenstvo so svojou kapelou Rieka života, počas ktorého vystúpil so slovom líder tohto spoločenstva Bohuš Živčák.
(viac…)

Čítať ďalej

SDC19807

Ikona blaženej Jozafaty v Poprade

Počas dvoch týždňov pobytu ikony bl. Jozafaty s relikviou v našej popradskej komunite, sme o jej živote, o jej čnostiach rozprávali veriacim vo viacerých farnostiach. Priviezli nám ju spolusestry z trenčianskej komunity.

Program prebiehal v jednotlivých farnostiach približne rovnako. Všade sme sa najprv predstavili, kto sme a prečo sme tu, priblížili sme krátky životopis a čnosti bl. Jozafaty. Nasledovala sv. liturgia, kde sme sa spolu s veriacimi mohli modliť a vyprosovať hojné milosti pre ľudí tejto farnosti a ich rodiny, aj na príhovor bl Jozafaty. Po sv. liturgii sme sa modlili moleben k bl. Jozafate a počas neho si ľudia mohli uctiť relikvie bl. Jozafaty a tiež bola chvíľka na osobnú modlitbu. Navštívili sme aj chorých vo Svite, Telgarte, Poprade a výnimočne sme tiež zavítali do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, kde sme mali mimoriadne duchovné zážitky. Bl. Jozafata, príhovor sa u Nebeského Otca za všetkých ľudí a ich potreby v jednotlivých farnostiach, kde sme putovali, tiež za všetkých, ktorí sa zapísali do knihy.

(viac…)

Čítať ďalej

still life with bible on the desk

Prípravné stretnutie pútnikov SDM

Dňa 18. 06. 2016 sa v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove konalo prípravné stretnutie pútnikov SDM v Krakove. Stretnutie bolo určené pre organizovanú pútnickú skupinu Zasvätení. Pod vedením zasvätených sa mladí cez bohatý program pripravili na túto veľkolepú akciu. Po úvodnom slove a modlitbe chvály nasledovala zoznamovačka, ktorú pripravila sr. Romana. Bol to požehnaný čas vzájomného spoznávania.  Po nej im sr. Emanuela Rindošová a o. Maroš Dupnák v skratke predstavili svoje rehole, charizmu i apoštolskú činnosť. Po tejto časti sa pod vedením otca Jozefa Kišáka ponorili do Božieho slova a premeditovali podobenstvo o Samaritánke. (viac…)

Čítať ďalej

HD-love-wallpapers-for-laptop-free-download

Internoviciát

Piate stretnutie noviciek zo Slovenska a Čiech sa konalo na Orave v Ústi nad Priehradou v čase od 10.6. – 13.6.2016. Témou stretnutia bolo: „Zasvätená žena v poslaní a evanjelizácii“, ktorú viedla sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev. Tým, že to bolo zároveň aj posledné stretnutie, tak v nedeľu ráno sme spoločne vycestovali na ďakovnú púť do Krakowa do Sanktuária Božieho milosrdenstva poďakovať sa Bohu Otcovi za všetky prijaté milosti a dobrodenia. (viac…)

Čítať ďalej

View of a sunflower fields

Výlet rodín z Michaloviec

Druhá júnová sobota patrila spoločnému výletu rodinám z nášho spoločenstva. Ráno sme sa stretli pred našou Bazilikou minor, kde sme sa spolu pomodlili, prešli bránou milosrdenstva a slávili sv.liturgiu, ktorú pre nás slávil o. Maroš. Sv. liturgia bola obetovaná za rodiny z nášho spoločenstva a tiež za narodeninových oslávencov – Maroša a Juraja.
Prosiac Boha o požehnaný čas, sme po liturgii nasadli na autobus a naše cesty viedli prv na hrad Čičva. Bol to krátky i keď miestami trošku náročnejší výstup, ktorý však stál za to. Odmenou nám bol krásny výhľad a šťastné očká detí. Po preskúmaní zrúcanín a spoločnej fotke na pamiatku, sme sa vrátili späť do autobusu a presunuli sa do neďalekého areálu Lysá Hora. Tu na nás čakala prekrásna príroda, úžasné ihrisko a množstvo zábavy. Keďže bol práve čas obeda a každý sa po výstupe na hrad potreboval posilniť, zjedli sme, čo sme si doma nabalili, opiekli slaninku a špekáčiky a tak doplnili sily na ďalšie aktivity.

Popoludnie sa nieslo v športovom duchu – chlapci si s ockami a o.Marošom zahrali futbal, dievčatá sa hrali v piesku, na šmýkalke a hojdačkách; ale i poobednej sieste – najmenší si dali poobedný šlofík v kočíku a mamky si vychutnali kávičku pri spoločnom rozhovore.
Počasie bolo v skutku vymodlené, príjemne teplo, trochu pod mrakom a tých pár kvapiek dažďa nás len osviežilo.
Správne unavení, ale všetci veľmi spokojní, sme nasadli do autobusu a cestou domov sme sa spoločne pomodlili. Zvyšok cesty sme si krátili spevom a rozprávaním zážitkov z dnešného dňa.
Z celého srdca ďakujeme BOHU za to, že spolu tvoríme už tak veľké a dobré spoločenstvo, za to, že aj tento rok nám dal možnosť a príležitosť prežiť tak nezabudnuteľné a príjemné chvíle
(viac…)

Čítať ďalej

IMG_1670

Púť do Ríma

V dňoch od 6. 6. – 11. 6. 2016 sa zúčastnili študenti gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a študenti gymnázia Petra Pavla Gojdiča v Prešove púte do Ríma. Ako učiteľský dozor boli prítomné aj sr. Ivana a sr. Antónia. Bol to požehnaný čas, plný radosti a spoznávania histórie krásneho mesta. Hneď po príchode do Ríma mohli všetci po dlhej ceste nabrať nových síl a zrelaxovať pri mori. Večer čakal všetkých vytúžený odpočinok v mestečku Rocco di Pappa. V stredu sme metrom cestovali na audienciu u pápeža Františka. Mohli sme byť veľmi blízko jeho osoby a mali sme nezabudnuteľný zážitok. Po audiencii sme navštívili Anjelský hrad, Fontatu di Trevi a Španielske námestie. Na ďalší deň sme sa zúčastnili sv. omše v Bazilike sv. Jana – S. Giovanni. Po prehliadke tejto Baziliky sme sa presunuli k Svätým schodom. Potom sme putovali k Bazilike sv. Cyrila a Metóda, kde sme s vďačnosťou spievali modlitbu Otčenáš v staroslovienskom jazyku.

(viac…)

Čítať ďalej

SDC19807

Blažená Jozafata uprostred svojho ľudu

Od 17. 5. do 29.5. 2016 prebývala ikona bl. Jozafaty s relikviou v Trenčianskej komunite sestier. Ešte v deň príchodu putovala do našej filiálnej farnosti do Nového Mesta Nad Váhom. Na druhý deň sme ikonu privítali doma v Trenčíne v kaplnke sv. Anny spolu s domácimi farníkmi. Vo štvrtok si ikonu uctili deti s rodičmi a zamestnanci našej materskej školy bl. sestry Tarzície pri spoločnej škôlkárskej detskej liturgii. V piatok sme spolu s ikonou putovali do Bratislavy do nášho katedrálneho chrámu kde si ikonu s relikviami pri sv. liturgii, ktorú slávil vladyka Peter Rusnák spolu s kňazmi biskupského úradu uctili naši farníci. Počas víkendu ikona prebývala v našej komunite v kaplnke bl. sestry Tarzície. Hneď v pondelok ikona zavítala do Hospicu Milosrdných sestier kde pracuje sr. Ester. V utorok sme navštívili našu farnosť v Trnave. V stredu putovala na faru do rodiny o. Igora Cingeľa a večer do rodiny p. Juríčka. Vo štvrtok putovala do Žiliny. Od piatku večera až do nedele rána si ikonu mohla uctiť komunita sestier satmárok z Trenčína. Putovanie ikony bolo zavŕšené v nedeľu poobede pri sv. liturgii v Prievidzi.
Ďakujeme bl. Jozafate za každý jej príhovor u Nebeského Otca.

(viac…)

Čítať ďalej