Skip to main content

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 28. 4. – 7. 5. 2017

 

 

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.  V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše:

„Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“

Diecézy, farnosti, rehoľné spoločenstvá, tímy pastorácie povolaní v tomto týždni pripravujú duchovné podnety, podujatia  a aktivity ktoré vytvoria priestor mladým pre načúvanie Pánovho hlasu v srdci, k schopnosti odpovedať na volanie a urobiť rozhodný krok k darovaniu života do služby Jemu.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka  podnety  na modlitby v každom dni tohto týždňa formou brožúry, plagátov, podnetov na osobné rozlišovanie pre mladých. 

Pápež František povzbudzuje: „Drahí bratia a sestry, aj dnes môžeme znovu nájsť zápal pre evanjelium a povzbudzovať mladých predovšetkým k nasledovaniu Krista. Namiesto rozšíreného pocitu apatickej viery či viery zúženej len na „povinnosti, ktoré treba plniť“, túžia naši mladí objaviť stále aktuálnu príťažlivosť Ježišovej osoby, nechať sa ním osloviť a vyprovokovať jeho slovami a jeho gestami    a napokon vďaka nemu sniť o plnom ľudskom živote, ktorý sa s radosťou obetuje v láske.“

V modlitbe a dôvere vo veľkosť daru povolania
Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ​

Čítať ďalej

Krížová cesta v Humennom

Aj sestry služobnice z Humenného 19. marca 2017 podporili bohoslovcov z Prešova účasťou na ich akcii. Spoločne so zúčastnenými veriacimi spolu mohli rozjímať nad zastaveniami Krížovej cesty so skupinou Anastasis práve v tretiu pôstnu krížupoklonnú nedeľu. Všetci účinkujúci tak netradične prispeli k duchovnej príprave veriacich z rôznych farností na sviatky Paschy.

Čítať ďalej

Duchovný výlet spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné

Od​ 10.3​.​ – 12.​ ​3.​ ​2017 mládež zo spoločenstva sv. Terezky Ježiškovej z farnosti Humenné mesto prijala pozvanie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na duchovný výlet do Trenčína. Hlavnou témou tohto stretnuti​a​ bolo SPOLOČENSTVO. Spoločenstvo je miesto viery, kde zažívame sp​á​s​u​. Mladí uvažovali o tom, čo im prináša toto spoločenstvo a ako ho oni rozvíjajú. Správca farnosti Trenčín, o. Igor Cingeľ​,​ mal pre nich katechézu ​pod názvom​ „Spoločenstv​o​ ako vzor Najsvätejšej Trojice“. Program bol bohatý, naplnený ​aj ​liturgickou modlitbou​ a ​nechýbala ani návšteva Trenčianskeho hradu a okolia. Večerný program patril aktivitám zameraným na prehĺbenie vzťahov a samozrejme aj spoločnej ďakovnej adorácii. V nedeľu po slávnostnej liturgii​ s miestnym spoločenstvom veriacich​ a dobrom obede sa vydali na cestu domov. ​​ (viac…)

Čítať ďalej

Karneval v CMŠ bl. Tarzície

14.2. 2017 sa v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne konal Karneval Z rozprávky do rozprávky, pri ktorom sa vyšantili rozprávkové bytosti – hlavne princezny, rytieri, zvieratká… ale nechýbal ani kuchár, vodník, Janko Hraško, princ Bajaja… veľká Šmoulina i rozprávka o Červenej Čiapočke, lebo ani p. učiteľky si nenechali újsť príležitosť vrátiť sa do rozprávkových čias. Bolo nám veľmi dobre a veselo 🙂

Čítať ďalej

Karneval v Michalovciach

Tentokrát sa rodinky stretli na IV. ročníku karnevalu, ktorý sa konal pod názvom Naša nebeská matka Mária. V úvode nás prišiel pozdraviť Vladyka Milan, s ktorým sme sa spoločne pomodlili Otče náš….. a takto s Božím požehnaním otvorili túto akciu. Potom už nastal čas rôznych súťaží, ktoré moderovala milá žabka, po ktorých sme sa občerstvili a pokračovali v zábave, kde sme si spolu so sr. Augustínou zaspievali veľa krásnych pesničiek. Po nich sme sa ešte vyšantili pri tanci až do konca karnevalu. Každej maske odovzdal diplom spolu so sladkou odmenou o. Maroš. Poďakovanie patrí každému, kto svojou troškou prispel k nádherne prežitému popoludniu. Už teraz sa veľmi tešíme na V. ročník…

Čítať ďalej