Skip to main content

Formačné stretnutie v Prešove, 17. – 18. 3. 2018

17.  a 18. marca 2018 sa stretli sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove na svojom formačnom stretnutí. Stretnutie viedol generálny vikár bratislavskej eparchie Vladimír Skyba. Sestry sa zamýšľali nad posolstvom svätého kríža. Kríž v živote kresťana vedie k životu a k viere, v kríži zomiera starý človek. Pomenovanie osobných krížov znamená nájsť svoje miesto, kde dostávame nový život. Každá nevera plodí modly a tie oberajú človeka o vieru. Boh dáva do života rôzne prekážky a kríže, lebo nás neskutočne miluje. Jedinou istotou v živote je Ježiš Kristus.

/text: A. Chovanová, foto: S. Ondovčáková/

Čítať ďalej

Duchovný úlet

V dňoch od 26. – 28. februára sa  spoločenstvo mladých z Humenného zúčastnilo duchovnej obnovy s názvom “Duchovný úlet 2”. Navštívili sme celosvetovo vyhľadávané miesto Poprad-Tatry. Pod vedením našej milovanej sestry Simeony a o. redemptoristu Maroša Dupnáka sme podnikli niekoľko vychádzok do Tatier.

26. februára sme v skorších ranných hodinách opustili brány mesta Humenné a vydali sme sa na cestu vlakom. Po príchode do Popradu sme sa ubytovali v penzióne a rýchlejším krokom sme sa pobrali na vláčik smerom na Štrbské pleso. Nesmelo chýbať množstvo fotiek, zábavy, červených líčok a bielych rukavíc. V podvečerných hodinách sme sa vrátili do penziónu, navečerali sme sa a začali sa venovať hlavnému duchovnému programu na tému “Komunikácia a vzťahy”. O. Maroš mal katechézu o jedinečnosti každého jedného človeka. Sestra Simeona si pre nás pripravila aktivity a večer sme zakončili nádhernou modlitbou.
Druhý deň sme začali, ako to obvykle robievame v našich každodenných životoch, rannou modlitbou. Povzbudilo nás odovzdanie sa do Božích rúk a uvedomili sme si silu Božej starostlivosti. Pomodlili sme sa žalm 139 a s veľkým presvedčením, že Pán Boh sa o nás stará a nadovšetko miluje, začali krásny deň. Pokračovali sme katechézou o. Maroša na tému “Hodnota človeka”. Nasledovala sv. liturgia a chutný obed. Tento deň bol pre nás výnimočnejší, lebo nás svojou návštevou poctili kaplán o. Pavol so svojou pani manželkou Aďkou a člen spoločenstva Jakub. Spolu sme sa pobrali na túru smerom hore na Hrebienok. Túra bola náročnejšia, pretože mrazivé počasie nás sprevádzalo počas celého pobytu. Vďaka Bohu sme to všetci zvládli a niektorí to pokladali za splnenie svojho sna. Nádherný výhľad nás potešil. Po hodinke a pol strávenej na vrchu sme sa pobrali dole a vláčikom do penziónu. Po miernom vymrznutí sme sa navečerali a pokračovali v našom duchovnom budovaní. Večerný program bol zameraný na otázky a odpovede. Rozmýšľali sme, ako by sme sa ako spoločenstvo posunuli vpred a čo by sme v budúcnosti vylepšili. Po dlhej diskusii sme zhodnotili, že to všetko dosiahneme jedine s Božou milosťou, Kristom uprostred nás. Náročný program nás veľmi zmoril a tak sme sa pobrali do postieľok.

(viac…)

Čítať ďalej

10. 2. 2018 FARSKÝ KARNEVAL V POPRADE

V sobotu 10. 2. 2018 približne o 15:00 hod sa v pastoračných priestoroch Gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a Pavla v Poprade konal farský karneval. Výnimočnosťou tohtoročného karnevalu bol hlavne začiatok, kde nás svojou prítomnosťou prekvapil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa cestou zastavil v Poprade a deti krátko pozdravil, povzbudil a požehnal. Deti, ale aj ich rodičia prišli v zaujímavých maskách a doniesli chutné dobroty. Na všetkých čakal zaujímavý program, ukazovačky, hry a tancovačka, nechýbala skvelá zábava a dobrá hudba. Deti sa dobre zabavili pri hrách, vyšantili a vytancovali. Počas karnevalu pripravili aj plagát, na ktorý sa všetci podpísali a niečo pekné nakreslílí. Sestra Jozefka mala na starosti hru na gitare, kde počas programu deti spievali ukazovacie náboženské piesne. Tento čas bol požehnaný a prispel k budovaniu farského spoločenstva a prehĺbeniu vzťahov. autor textu a fotografii: sr. Jozefka Maníková/

Čítať ďalej

10. VÝROČIE METROPOLITNEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si 30. januára pripomenula 10. výročie jej povýšenia na metropolitnú cirkev sui iuris. V nedeľu 4. februára prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ slávil pri tejto príležitosti v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine archijerejskú svätú liturgiu, spolu s kardinálom Stanisławom Dziwiszom, apoštolským nunciom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom a ďalšími arcibiskupmi a biskupmi zo Slovenska a zahraničia a desiatkami kňazov. Zároveň to bol Deň zasväteného života v Prešovskej archieparchii, ktorého sa zúčastnilo osemdesiat rehoľníkov a rehoľných sestier aj z našej Kongregácie Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Slávnostnú homíliu ohlásil krakovský kardinál Stanisław Dziwisz, ktorý ocenil rozkvet Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Na konci slávnosti sa prihovoril apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello, ktorý pripomenul výročia, ktoré v tomto roku slávi Prešovská metropolitná cirkev sui iuris i výročia prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a poďakoval jemu i eparchiálnym biskupom Milanovi Chauturovi CSsR a Petrovi Rusnákovi za ich záslužnú a cennú pastoračnú prácu pre spoločné dobro veriacich. Slová vďaky Trojjedinému Bohu a všetkým prítomným nakoniec vyslovil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Poďakoval otcovi kardinálovi a otcovi nunciovi, spolubratom arcibiskupom a biskupom, kňazom vo všetkých službách na rôznych miestach, rehoľníkom a rehoľným sestrám i všetkým veriacim. Na záver boli všetci prítomní hostia a dobrodinci pozvaní na slávnostný obed do Domu sv. Mikuláša. 

Autor textu: sr. Jozefka Maníková 

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených v Michalovciach

Dňa 3. 2. 2018 sa konalo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území Košickej eparchie, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom v Bazilike minor v Michalovciach. Liturgický program sa začal modlitbou tretieho času, ktorý viedol otec Marko Rozkoš, riaditeľ košického eparchiálneho úradu.

Program pokračoval prednáškou provinciálnej predstavenej Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestry Petry Evy Sičákovej SSNPM. Vrcholným momentom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. V homílii pripomenul nielen zasväteným osobám, že vzťah k Bohu nemá byť len o zachovávaní vonkajších predpisov a prikázaní. Ako vzor predložil Presvätú Bohorodičku, ktorá veľa nehovorila, veľa sa nepýtala, ale naplno prežívala vnútorný vzťah ku svojmu Bohu. Ako vysvetlil, ona je príkladom pre rehoľnice, ale aj pre rehoľníkov, ktorých úlohou je ukazovať svedectvo hlbokého vzťahu s Kristom. K tomu je potrebné, aby postoje zasvätených určoval jedine Boh.
Program pokračoval popoludňajším stretnutím zasvätených osôb s vladykom Milanom v budove Kláštora Redemptoristov v Michalovciach spojeným s prednáškou otca Metoda M. Lukačika CSsR, viceprovinciála redemptoristov michalovskej viceprovincie na tému zväzku zasväteného života a psychológie. Počas stretnutia mohla každá rehoľná rodina vyjadriť svoje skúsenosti z duchovnej oblasti i z komunitného života. Stretnutie sa zakončilo modlitbou molebenu k blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi D. Trčkovi CSsR. /zdroj: www.grkatke.sk/

Čítať ďalej

Juniorské stretnutie v Ľutine

V dňoch od 2. – 4. 2. 2018 sa v Ľutine konalo stretnutie junioriek pod vedením sr. Simeony. Spoločne sa zamýšľali nad témou: povedať Bohu Otec. Pán Boh má v Biblii mnoho mien: Kráľ, Pán pánov, Sudca, Stvoriteľ, Všemohúci… Vieme však, ako je označovaný najčastejšie? Ako Otec.  Boh chce, aby sme ho spoznali ako Otca. Chce, aby sme spoznali jeho lásku. Ak zažijeme Božiu lásku v našom živote, budeme chcieť milovať Boha, seba a ľudí okolo nás.  /autor textu sr. A. Chovanová/

(viac…)

Čítať ďalej

Kurz Samuel

Drahí duchovní otcovia,

Rehoľníci zo spišskej diecézy inšpirovaní tímom pastorácie povolaní v Nitrianskej a Bratislavskej diecéze chcú ponúknuť mladým ľuďom v našej diecéze ročný kurz pre rozlišovanie povolania s názvom „Kurz Samuel“.

V mene nášho tímu Vás prosím o uverejnenie priloženého plagátu vo vašich farských výveskách, a ak uznáte za vhodné aj krátku správu vo farských oznamoch o možnosti prihlásiť sa na kurz do 10. februára 2018. Viac informácií o kurze je na stránke kurzsamuel.sk.

(viac…)

Čítať ďalej