Skip to main content

15. 9. 2018 SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

V sobotu 15. septembra 2018 sa v meste Šaštín-Stráže konala tradičná Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Vyvrcholením národnej púte v sobotu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bola slávnostná svätá omša za účasti slovenských biskupov a biskupov zo zahraničia. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, kazateľom bol eparchiálny biskup Eparchie Parma (USA) Mons. Milan Lach SJ.
V homílii vladyka Milan nám veriacim priblížil, že zvlášť v dnešnom uponáhľanom svete nemáme čas na to základne, myslieť Neho, nemáme čas na modlitbu, čas byť s Bohom, sám so sebou, s rodinou. To je problém dnešnej spoločnosti, že sme zabudli na Boha, myslíme, že Boha nepotrebujeme. No Mária bola ženou modlitby. Boha potrebujeme dostať do našich životov, do našej prítomnosti, aby sme tak mohli sprostredkovať skúsenosť viery. Prestali sme žasnúť, všetko je nám normálne. Čo nám hovorí Ježiš na kríži? Ja som zomrel za teba z lásky, aby si ty žil. Potrebujeme ohlasovať Slovo života. Toto Slovo nám dáva život a tak môžeme strhávať svojim životom tých, ktorí neveria. A na to potrebujeme Svätého Ducha. Prosme si aj my Svätého Ducha, aby sme svojim svedectvom strhávali iných pre Krista a odovzdali im Božiu lásku. Text/Foto:sr. Jozefka Maníková/tkkbs.sk

Čítať ďalej

Púť do Máriapócs

15. septembra 2018 sa uskutočnila púť Košickej eparchie do Máriapócs. Je to známe gréckokatolicke pútnicke miesto v Maďarsku. Púte sa zúčastnilo aj 9 sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Organizátori púte vyhlásili dobrovoľnú zbierku pre sr. Patríciu SNPM na podporu nákladov potrebných na jej liečbu. V homílii sa veriacim prihovoril o. Jonáš Maxim, studita Univskej Laury, ktorý je ihumenom Lvovského monastiera. Text/foto: sr. Alžbeta Gerberyová

Čítať ďalej

Ďakovná púť do Ľutiny

Dňa 6.9.2018 sa uskutočnila spoločná ďakovná púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a členov o.z. Láskavé ruky. Táto duchovná púť začala v záhrade Presvätej Bohorodičky. Modlitbou sv. ruženca všetci zúčastnení vyprosovali požehnanie pre svoje rodiny a ďakovali za prijaté dobrodenia. Po modlitbe bol čas na prehliadku celého areálu a súkromnú modlitbu, nasledovalo malé občerstvenie. Vyvrcholením púte bola modlitba mariánskeho akatistu v bazilike minor, ktorú viedol o. Vasil Kindja. Po modlitbe povzbudil pútnikov, aby kráčali dôvere k Presvätej Bohorodičke, lebo tá sprostredkuje Božie milosrdenstvo chorým, trpiacim, slabým, jednoducho všetkým. Text/foto: sr. Simeona Ferková

Čítať ďalej

90. výročie od príchodu prvých sestier Služobníc na územie Slovenska

31. augusta 2018 oslávili sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie 90. výročie od príchodu prvých sestier na územie Slovenska. Za účasti vladyku Petra Rusnáka, Milana Chautura a Jána Eugena Kočiša a mnohých kňazov slávili v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnú sv. liturgiu za účasti matky generálnej sr. Sofie Lebedovič a spolusestier zo zahraničia. Pred sv. liturgiou sa sv. ruženec pomodlila humenská mládež spolu so sr. Simeonou a sv. liturgiu doprevádzali svojím spevom sestry služobnice aj kňazský Zbor sv. Jakuba. V závere odzneli mnohé priania a poďakovania. Potom nasledovala premiéra dokumentárneho filmu LEBO ONI BUDÚ NASÝTENÍ v kine Scala. Záver slávnostného stretnutia vyvrcholil slávnostným obedom pre sestry spolu s pozvanými hosťami v Kňazskom seminári P.P. Gojdiča. NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! text/foto: sr. Sofia Ondovčáková SNPM/ Tomáš Oharčák

Čítať ďalej

Mládež zo Zaporožia

Sedem dní pred P18 pricestovala mládež, ktorá bola vybraná cez gréckokatolícku Charitu „Karitas“ zo Zaporožia (Ukrajina) na SLovensko. Sestra Katarína pripravila pre mládež program a spolu navštívili :
– Sečovskú Polianku, kde bola odpustová slávnosť a pri slávnosti boli prijatí do „Bratstva svätého Škapuliara“
– Bardejovské Kúpele, Bardejov
– Košice
– Ľutinu
– Starú Ľubovňu
– Pieniny a Vysoké Tatry.
Dňa 26. 07. sa mládež pripojila k 20-člennej skupine z Humenného, ktorú viedla sr. Simeona. (text/foto: sr. Katarína Kozáková)

 

 

(viac…)

Čítať ďalej

Mladí z P18 v Dome sv. Kozmu a Damiána

Na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, sme 27.7.2018 osobne odpovedali na výzvu Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie cirkvi do spoločnosti. Počas P18 mladí dobrovoľníci „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža Františka a vlastnoručne v rámci „Popoludnia angažovanosti“ prispeli k nádhernému medzigeneračnému stretnutiu a vzájomnému obohateniu v Dome sv. Kozmu a Damiána.
Na mladých odvážlivcov čakalo viacero prekvapení, ktoré naplno vyskúšali ich odvahu, no nezľakli sa a statočne sa zapojili sa do zaujímavých aktivít. Špeciálnou výzvou na krok odvahy bolo naučiť sa manipulovať s invalidnými vozíkmi, so špeciálnym zdvihákom a hlavne nechať sa „povoziť“ a dôverovať svojmu kamarátovi, že jazdu bezpečne zvládne. Ďalej naši seniori mládežníkov privítali na športovom zápolení, mali možnosť spoločne si vyskúšať rôzne „voľnočasové aktivity“ (skladanie puzzlí, špeciálne pexeso – hľadanie dvojíc svätých, prezeranie si fotografií na PC v rámci družného rozhovoru a iné), ale aj spoločne sa stretnúť na modlitbe. Čas strávený spolu bol veľmi povzbudzujúci a mladí skonštatovali, že určite budú v podobných aktivitách pokračovať v svojej rodine so starými rodičmi, či ako dobrovoľníci v nejakom zariadení v blízkosti svojho bydliska.

text/foto: sr. E. Rindošová

 

(viac…)

Čítať ďalej