Skip to main content

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Humennom ​20. novembra ​oslávili sviatok svojej Matky Jozafaty vo farskom spoločenstve v modlitbe.
Po slávnostnej sv. liturgii, v ktorej sa veriacim prihovoril o. Marek Olčák, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate s prosbami o príhovor od veriacich farnosti.​ ​Na záver mohli prijať požehnanie s relikviami Blaženej Jozafaty a odniesť myšlienku, ktorú pripravili sestry.

Čítať ďalej

Projekt: Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov

Správna rada Komunitnej nadácie Veľký Šariš schválila projekt OZ Láskavé ruky pod názvom “Pomôžme nájsť nové impulzy pre zvýšenie mobility seniorov”.
Cieľom bolo zakúpiť 1 kus Motomed Viva – prístroj na precvičenie nôh a rúk na podporenie liečebného procesu u pacientov s rôznym typom poškodenia centrálnej alebo periférnej nervovej sústavy ako aj pri poruchách kostrosvalového systému.

Čítať ďalej

Zvýšme kvalitu informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Zvýšme kvalitu  informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Prešov 23.09.2021

Školením 22. septembra 2021 sme v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný rozvoj informačných technológii a počítačových zručností. Na prvý pohľad bol projekt zameraný na odborný rast zamestnancov, pretože sa ním aplikovalo zavedenie informačného systému DODS do praxe. Je to informačný systém, ktorý má pomôcť pri evidencii napr. opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov, opatrovateľskej starostlivosti, sociálnej práce s klientom, dochádzky a dovoleniek, skladového systému a stravovania, a má mnohé iné možnosti. Skúšobnú prevádzku sme začali už v r. 2019, zakúpila sa licencia a niekoľko notebookov. Dotáciu z projektu sme využili na zakúpenie dochádzkového terminálu, ktorý zároveň slúži ako ntb na evidenciu jednotlivých úkonov. Taktiež sme zakúpili evidenčné karty pre zamestnancov a školiace moduly. Dobre pripravený a zorganizovaný tím je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť.

Projekt je zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou.

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2021 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:

https://sluzobnice.sk

Čítať ďalej

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších                   

Prešov 23.09.2021

S veľkou radosťou sme 15. 08.2021 v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bolo vybudovanie dvoch kúpeľní priamo na izbách klientov a vytvorenie priameho vstupu do kúpeľne izolačnej izby. Pre zamestnancov sa nám podarilo vytvoriť oddychovú zónu, resp. šatňu pri covidovej udalosti.  

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou.

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PRE REGIÓN 2021 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na:

Čítať ďalej

Rehoľné jubilea


V deň predsviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky v spoločenstve prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, kňazov, príbuzných a známych sestry služobnice ďakovali sv. liturgiou v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa za rehoľné jubileá. Sestra Miriam M. Dzubáková a Tarzícia M. Kravcová oslávili 50 rokov a sestra Ivana J. Sojková 25 rokov rehoľného života v Kongregácii sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestra Jana Hupcejová si obnovila dočasné rehoľné sľuby.
V homílii vladyka Ján povzbudil sestry k vďačnosti a odvahe v zasvätenom živote. Po sv. liturgii slávnosť pokračovala spoločným agapé.

Čítať ďalej