Skip to main content

Stretnutie v Nimnici

Dňa 8 a 9. marca 2019 sa v kúpeľoch Nimnica konalo v poradí už 4. stretnutie otcov biskupov s predstaviteľmi jednotlivých diecez, inštitúcii, hnutí, spoločenstiev, laikov a zasvätených osôb. Piatok večer bol skôr spoločenský. V sobotu prebiehala hlavná pracovná časť. Účastníci diskutovali spolu o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2019. Venovali sa aj aktuálnym otázkam v cirkvi. Zároveň upriamili pozornosť nielen na náboženský, ale aj na spoločenský kontext chystaných podujatí. Cieľom podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov na danú tému, ako aj zbieranie pastoračných podnetov. Za hlavnú tému organizátori zvolili pastoráciu mladých a povolaní. Prihlásilo sa vyše dvesto účastníkov. Do obedu sa zúčastneným prihovoril najprv o. arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý hovoril o aktuálnych otázkach v cirkvi. Po obede sa prihovoril o. biskup Tomáš Galis o pastorácií mladých a povolaní. Po oboch príhovoroch nasledovala moderovaná panelová diskusia s pozvanými hosťami. Počas sv. omše sa v homílií prihovoril bratislavský eparcha o. Peter Rusnák. (text/foto: sr. Ester Mikitová)

(viac…)

Čítať ďalej

Život so svätými v Dome sv. Kozmu a Damiána

 

V duchovnom živote sa každý kresťan snaží o svätosť. Svätosť napriek našej hriešnosti. Svätosť je úlohou každého kresťana pre každý všedný deň. V dome sv. Kozmu a Damiána sme sa rozhodli, že budeme viac spoznávať život svätých. Vybrali sme si cestu spoznávania cez našich patrónov. Počas dlhého zimného obdobia sme si spoločne čítali životopisy a hľadali ich zobrazenia na ikonách. Po tomto úvodnom zoznámení sa seniori pustili do maľovania obrazov. Najprv si urobili základné kontúry, ktoré postupne vymaľovávali. Táto práca si vyžadovala trpezlivosť aj ochotu tvoriť. Niektorí seniori boli prekvapení, nad tým, čo
sami vytvorili. Výsledok všetkých milo prekvapil. Spoločne si tieto práce naaranžovali na stenu vo vstupnej hale, ktorá im bude pripomínať ich cestu k svätosti a zároveň poteší všetkých návštevníkov. Matka Tereza nám na záver odkazuje: „Náš pokrok vo svätosti závisí na Bohu i na nás – na Božej milosti a na našej vôli byť svätým!“, a tiež „Robte malé veci s veľkou láskou…“.

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovná obnova pre dievčatá

Počas prvého marcového víkendu sa v komunite sestier v Starej Ľubovni, konala už v poradí druhá duchovná obnova pre dievčatá. Tentoraz sme sa zamýšľali nad Ježišovou rečou na vrchu – tzv. Blaženstvami z Matúšovho evanjelia. V sobotu poobede nám Pán doprial vystúpiť na “ náš vrch“, Litmanovskú horu Zvir a stráviť čas v tichu a modlitbe v jeho prítomnosti na tak požehnanom mieste. Celá duchovná obnova sa niesla v duchu stíšenia sa, načúvajúc svojmu srdcu a prehĺbeniu svojho vzťahu s Bohom, kráčajúc cestou Blahoslavenstiev. Nechýbal ani radostný večer pri spoločenských hrách a vzájomnom zdieľaní. Ďakujeme miestnej komunite sestier za tak skvelú atmosféru a starostlivosť.

Čítať ďalej

Sponzorský dar

Radosť rozdávaním rastie…. V každom z nás pri rozdávaní radosť môže rásť, ale narastá viac, ak ju zo srdca prijme ten, komu je určená. Naši seniori boli tí, ktorí prijali dar a plní očakávania sa delili s touto radosťou. V jedno februárové ráno od firmy PLANEO ELEKTRO a.s. dostali neobyčajný sponzorský dar. Tešili sa z prekvapenia, ktoré ich čakalo vo veľkej papierovej krabici. Pri jeho preberaní s napätím a radostným vzrušením otvárali rôzne škatule a vybaľovali rozličné elektrospotrebiče – medzi ktorými nechýbali ani televízory, ďalej náradie pre záhradu a kuchyňu. Týmto spôsobom sa chceme firme PLANEO ELEKTRO poďakovať za tento sponzorský dar, ktorý umožní našim seniorom skvalitniť ich život v našom zariadení a spestriť jeseň života lúčmi štedrosti a prajnosti. Vďační seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána

(viac…)

Čítať ďalej

Duchovná obnova v Trenčíne

V dňoch 10.2. a 11.2. 2019 sa v trenčianskej farnosti konala duchovná obnova, ktorú viedol o. Matúš Marcin, exorcista košickej eparchie, pôsobiaci vo farnosti Klokočov. Duchovná obnova začala nedeľnou sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Matúš, spolu s ním celebroval o. Igor Cingeľ, trenčiansky farár. Poobede od 15.00 hod. pokračoval program v priestoroch CMŠ bl. Tarzície. Otec hovoril o slobode božích detí, povzbudzoval prítomných vo viere a tiež sa podelil o svoje svedectvo života v službe exorcistu. Následne pokračovali modlitby za uzdravenie a oslobodenie, modlitba rozjímaveho ruženca, modlitby ku cti svätých, hlavne sv. Scharbela, ktorého ostatky si mohli všetci uctiť a byť pomazaní jeho olejom. Nakoniec otec požehnal celé modliace sa spoločenstvo eucharistiou. Obnovy sa zúčastnili nielen naši farníci, ale aj ľudia zo širokého okolia, vo veľmi hojnom počte. Duchovná obnova pokračovala aj nasledujúci deň rovnakým poobedňajších programom. Bola určená zvlášť pre zamestnancov a rodičov CMŠ bl. Tarzície. Počas modlitieb boli pomazané deti olejom sv. Filomény. Po modlitbách sa venoval prítomným aj osobne. Text: s. Ester Mikitová Foto: s. Benjamína Ondovčáková

(viac…)

Čítať ďalej

Zasvätení bratislavskej eparchie

V pondelok 4.februára 2019 sa v priestoroch gréckokatolíckeho eparchálneho úradu stretli zasvätení bratislavskej eparchie so svojím biskupom o. Petrom Rusnákom, hoci v skromnom počte, avšak povzbudení slovami pápeža Františka, ktoré tlmočil o. protosynkel Vladimír Skyba: „Nebyť unavení nádejou!“ Po spoločnej modlitbe a vzájomnom zdieľaní sa, vladyka poďakoval zasväteným za ich prítomnosť a službu v eparchii. Text: s. Ester Mikitová SSNPM Foto: Stanislav Gábor

Čítať ďalej

Stretnutie zasvätených v Ľutine

Dňa 2. februára na sviatok Stretnutia Pána, sa stretli rehoľníci a rehoľníčky archieparchie na pútnickom mieste v Ľutine. Slávnostnú sv. liturgiu slávili metropolita Ján Babjak spolu so zúčastnenými kňazmi. Po sv. liturgii nasledovala prednáška o. Štefana Paločka „Láska a modlitba“. Metropolita, kňazi a rehoľníci sa potom stretli pri spoločnom obede a vzájomnom zdieľaní.

Čítať ďalej