SSNPM

Formačné stretnutie sestier

Dňa 16.3.2024 sa konalo formačné stretnutie sestier pod vedením otca Štefana Paločka. Hlavnou témou bola Teológia spásy a Božia láska v živote človeka. Bol to čas modlitieb, načúvania a spoločného zdieľania.