Skip to main content

Modlitebný košík

Nehovor Bohu, aký veľký je tvoj problém, ale povedz problému, aký veľký je tvoj BOH!

Kliknutím na „prosba o modlitbu“, môžeš napísať svoje úmysly, za ktoré sa budeme prihovárať u nášho Nebeského Otca prostredníctvom prepodobnej matky Jozafaty:

Prosba o modlitbu