Skip to main content

Dom sv. Kozmu a Damiána

 

Poskytujeme dva druhy sociálnych služieb a to v zariadení opatrovateľskej služby a v domove sociálnych služieb. Ide o pobytovú formu služieb, kde kvalifikovaný personál poskytuje komplexnú celodennú sociálnu, ošetrovateľsko-opatrovateľkú a duchovnú starostlivosť s dôrazom na humanizáciu  týchto činností.  Našim cieľom je vytvoriť dôstojné, rodinné prostredie pre našich klientov. Sú to prevažne seniori, ktorí sú imobilní respektíve málo mobilní, pripútaní na lôžko alebo k invalidnému vozíku.

Na zmysluplné využitie alebo trávenie voľného času a za účelom čo najväčšej integrácie do normálneho života rozvíjame rôzne aktivity: spoločenské hry na posilnenie a zachovanie jemnej motoriky, na tréning kognitívnych funkcií, muzikoterapiu, arteterapiu, animoterapiu, individuálne rozhovory s klientmi, skupinové tematické stretnutia, výlety do okolia. Ďalšou skupinou aktivít vrámci sociálnej rehabilitácie je aktívna spolupráca s rodinou a dobrovoľníkmi. Našimi plánmi do budúcna je zriadenie rehabilitačnej miestnosti a  terapeutického senior parku pre možnosť častejšieho pobytu v prírode.

Vaše 2% pomôžu plniť sny našich seniorov a prežívať plnohodnotnú jeseň života:

Na stiahnutie:

2 % dane

Viac informácii o Dome sv. Kozmu a Damiána na www.domkad.eu

Názov projektu: Zakúpenie rehabilitačného prístroja MOTO med VIVA 2 pre Dom sv. Kozmu a Damiána, ZOS a DSS.

Výstupom projektu je možnosť rehabilitácie pre pani Lenku pomocou špeciálneho rehabilitačného prístroja MOTO med VIVA 2.

Kvalitatívne ukazovatele projektu: Pani Lenka je 5 rokov po prekonaní ťažkej mozgovej príhody, ktorá má za následok celkové ochrnutie celého tela od krku dole. Má 43 rokov a nemôže hýbať ani rukami, ani nohami. Celá rodina spočiatku bola touto udalosťou zdrvená, ale neskôr pochopili, že jediné riešenie je spojenie všetkých síl a snaha o čo najplnšie zaradenie do rodinného a spoločenského života. Výraznou pomocou je pre ňu manžel, dcéra a syn i širšia rodina, ktorí sú hlavným motívom jej snažení. Doteraz pani Lenka odvážne denne cvičila a rehabilitovala, no viacerí odborný lekári sa uzhodli, že v tomto štádiu je nutné rozšíriť rehabilitáciu pomocou špeciálneho rehabilitačného prístroja.

Pravidelné cvičenie pomocou špeciálneho rehabilitačného prístroja MOTO med VIVA 2 napomáha zlepšeniu zdravotného stavu Lenky, zvyšuje kvalitu jej života. Možnosť takejto rehabilitácie sa stala psychickou podporou a nádejou do budúcnosti. Z fyzického hľadiska napomáha k uvoľneniu spasticity, kŕčov končatín, zlepšeniu srdcovo-cievneho systému, zlepšeniu dýchania a celkovej kondície organizmu. Ďalším benefitom je predchádzanie zdravotným komplikáciám stuhnutiu svalov, kĺbov, šliach a celkové stuhnutie organizmu.

V neposlednej rade MOTO med VIVA 2 sa stal novou výzvou v boji s chorobou a osudom za čo chceme v plnej miere poďakovať Nadácii VÚB, bez pomoci ktorej, by realizácia tohto projektu nebola možná.