Skip to main content

Dom sv. Kozmu a Damiána

 

Poskytujeme tri druhy sociálnych služieb a to v špecializovanom zariadení v domove sociálnych služieb a v zariadení opatrovateľskej služby.   Ide o pobytovú formu služieb, kde kvalifikovaný personál poskytuje komplexnú celodennú sociálnu, ošetrovateľsko-opatrovateľkú a duchovnú starostlivosť s dôrazom na humanizáciu  týchto činností.  Našim cieľom je vytvoriť dôstojné, rodinné prostredie pre našich klientov. Sú to prevažne seniori, ktorí sú imobilní respektíve málo mobilní, pripútaní na lôžko alebo k invalidnému vozíku.

Na zmysluplné využitie alebo trávenie voľného času a za účelom čo najväčšej integrácie do normálneho života rozvíjame rôzne aktivity: spoločenské hry na posilnenie a zachovanie jemnej motoriky, na tréning kognitívnych funkcií, muzikoterapiu, arteterapiu, animoterapiu, individuálne rozhovory s klientmi, skupinové tematické stretnutia, výlety do okolia. Ďalšou skupinou aktivít vrámci sociálnej rehabilitácie je aktívna spolupráca s rodinou a dobrovoľníkmi. Našimi plánmi do budúcna je zriadenie rehabilitačnej miestnosti a  terapeutického senior parku pre možnosť častejšieho pobytu v prírode.

Vaše 2% pomôžu plniť sny našich seniorov a prežívať plnohodnotnú jeseň života:

Na stiahnutie:

2 % dane

Viac informácii o Dome sv. Kozmu a Damiána na www.domkad.eu