SSNPM

Kontakt

Generálny dom

Casa Generalizia
Suore Ancelle Maria Immacolata
Via Cassi 104 00191
Roma, Italia

Provinciálny dom

Provinciálny dom Svätého Ducha
Sládkovičova 22
080 01 Prešov

Noviciát

Dom Zvestovania Presvätej Bohorodičky
Lipova 14
064 01 Stará Ľubovňa