SSNPM

Vzácna návšteva v Trenčíne

V sobotu 24. apríla 2021 sa v Skalke nad Váhom uskutočnila milá slávnosť vysviacky nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Petra Beňa. Pri tejto príležitosti sa komunita sestier služobníc NPM v Trenčíne tešila vzácnej návšteve Prešovského arcibiskupa a metropolitu J. Babjaka v sprievode protosynkela Ľ. Petríka, ktorí strávili chvíľu v družnom rozhovore so sestrami a miestnym farárom I. Cingeľom a jeho manželkou. Bol to príjemný čas, v týchto končinách Slovenska o to vzácnejšie. Text/Foto: s. Benjamína SNPM