SSNPM

Výstava biblických artefaktov v Prešove

Výstava biblických artefaktov v Prešove

V týždni od 24. 10. 2022 do 28. 10. 2022 sa v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konala výstava biblických artefaktov zo zbierky Michala Lapčáka pod názvom Biblia – kniha kníh, ktorá bola spojená aj s výkladom. Výstavu si prišli pozrieť aj žiaci Spojenej školy T. Ševčenka, ktorí navštevujú gréckokatolícku náboženskú výchovu, spolu so svojou vyučujúcou sr. Romanou. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí z histórie písma a mali možnosť vidieť i počuť, ako Biblia vznikla a vyvíjala sa až do súčasnej podoby.
sr. Romana