SSNPM

Úspešné dokončenie projektu rekonštrukcie CMŠ v Ľutine
Úspešné dokončenie projektu rekonštrukcie CMŠ v Ľutine
Júl 2022 v našej Cirkevnej materskej škole sestry Jozafáty v Ľutine bol dôvodom pre radosť detí aj všetkých zúčastnených. Po roku plnom rôznych rekonštrukčných aktivít na budove CMŠ sa podarilo projekt zdarne ukončiť. Čo sme projektom získali?
Predovšetkým sa rozšírili priestory herne, spálne a toaliet. Získali sme úplne novú výdajnú školskú jedáleň s príslušnými novými technickými miestnosťami nevyhnutnými ku kvalitnej prevádzke. Zvýšila sa kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a deti sa naplno môžu hrať, vzdelávať aj modliť.  Deťom aj rodičom sa teraz veľmi u nás páči, zorganizovali sme napr. deň otvorených dverí, MDD, rozlúčku s predškolákmi. Otvorili sa možnosti pre rozličné prázdninové aktivity – ako je súrodenecký tábor, stretnutie skautov.
Srdečne ďakujeme dobročinnej organizácii L´OEuvre d´Orient z Paríža za finančnú podporu, ktorá sa stala kľúčovým bodom pre úspešné zavŕšenie nášho projektu. Tento projekt posilnil našu komunitu gréckokatolíkov na východe Slovenska.
s. Emanuela