SSNPM

Stretnutie zasvätených v Michalovciach

Dňa 3. 2. 2018 sa konalo stretnutie zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území Košickej eparchie, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom v Bazilike minor v Michalovciach. Liturgický program sa začal modlitbou tretieho času, ktorý viedol otec Marko Rozkoš, riaditeľ košického eparchiálneho úradu.

Program pokračoval prednáškou provinciálnej predstavenej Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sestry Petry Evy Sičákovej SSNPM. Vrcholným momentom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur. V homílii pripomenul nielen zasväteným osobám, že vzťah k Bohu nemá byť len o zachovávaní vonkajších predpisov a prikázaní. Ako vzor predložil Presvätú Bohorodičku, ktorá veľa nehovorila, veľa sa nepýtala, ale naplno prežívala vnútorný vzťah ku svojmu Bohu. Ako vysvetlil, ona je príkladom pre rehoľnice, ale aj pre rehoľníkov, ktorých úlohou je ukazovať svedectvo hlbokého vzťahu s Kristom. K tomu je potrebné, aby postoje zasvätených určoval jedine Boh.
Program pokračoval popoludňajším stretnutím zasvätených osôb s vladykom Milanom v budove Kláštora Redemptoristov v Michalovciach spojeným s prednáškou otca Metoda M. Lukačika CSsR, viceprovinciála redemptoristov michalovskej viceprovincie na tému zväzku zasväteného života a psychológie. Počas stretnutia mohla každá rehoľná rodina vyjadriť svoje skúsenosti z duchovnej oblasti i z komunitného života. Stretnutie sa zakončilo modlitbou molebenu k blahoslavenému hieromučeníkovi Metodovi D. Trčkovi CSsR. /zdroj: www.grkatke.sk/