SSNPM

Stretnutie v Michalovciach

V nádhernú slnečnú nedeľu – 3. apríla, sme sa s deťmi a rodičmi stretli v záhrade otcov redemptoristov v Michalovciach. Chlapci šantili pri futbale a zahrali sme si tiež niekoľko hier. Medzitým sa rodičia mohli porozprávať, opiecť si nejaké dobroty na ohni. Tiež sa deti predviedli ako tie, ktoré rady hrajú divadlo a zahrali rozprávku o siedmich trpaslíkoch. Po divadle sme si ešte skrývali šatku a cvičili sa tak v postrehu a rýchlosti.
Stretnutie sme ukončili podelením sa s dobrými sladkosťami.