SSNPM

Stretli sa sestry z Ríma aj celej východnej Európy z Kongregácie SSNPM

Stretli sa sestry z Ríma aj celej východnej Európy z Kongregácie SSNPM
V dňoch od 25.9.2022 do 2.10.2022 sa v Poľskom Przemyszli konalo stretnutie generálnej rady a provinciálnych rád východnej Európy Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, na ktorom sa zúčastnilo spolu 19 sestier, a to z Talianska (Ríma), Ukrajiny, Poľska, Srbska a Slovenska.  Za slovenskú provinciu zoslania Svätého Ducha boli prítomné 4 sestry. Stretnutie viedla matka generálna Sofia Lebedovič a iní vzácni hostia. Úvodnú sv. liturgiu slávil vladyka Eugen Popovič, przemyselsko-varšavský metropolita. Sestry v rámci programu navštívili aj pútnické miesto Jaroslaw. V miestnom chráme sa pomodlili pred ikonou Maty miloserdia dveri za ukončenie vojny na Ukrajine. Po týždni spoločných prednášok, hľadaní riešení, vzájomnom zdieľaní a modlitieb sa sestry vrátili do svojich provincií.
sr. Emanuela