SSNPM

Spevácka súťaž Sláviček v CMŠ v Ľutine

Dňa 20.4.2023 sa v CMŠ Ľutina s. Jozafaty uskutočnila spevácka súťaž Sláviček. Deti sa predviedli krásnymi ľudovými piesňami, ktoré si pripravili spolu s rodičmi. Súťaž sa niesla vo folklórom duchu. Ďakujeme aj porote, pani Iľkovej za odborné vyhodnotenie celej súťaže.