SSNPM

Púť v Máriapócs

Dňa 15.09.2017 sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie putovali k Bohorodičke do Maďarska – mesta Máriapócs, spolu so zamestnancami nášho zariadenia sv. Kozmu a Damiána. Zúčastnili sa na liturgii, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Po slávnosti si pútnici svoju púť spríjemnili exkurziou v ZOO parku. Boli to nádherné zážitky, kde mohli obdivovať Božie stvorenstvo.