SSNPM

Prvá svätá spoveď

Tretiaci, ktorí zajtra (29. 5. 2016) príjmu prvý krát Eucharistického Krista vo farnosti Michalovce, dnes spolu s o. Tomášom a sr. Augustinou po sviatosti zmierenia symbolicky pálili lístky, na ktorých mali napísane hriechy. Tak ako sa lístky v ohni stratili, tak sa hriechy stratia po sviatosti zmierenia. Boh na ne zabudne. Slávnosť bude na dvoch sv. liturgiach. Na prvej bude 19 deti a na druhej 28 deti.