SSNPM

POZVÁNKA: ŠKOLA MODLITBY BLAŽENEJ SESTRY JOZAFÁTY

Sestry služobnice Vás pozývajú na školu modlitby blaženej sestry Jozafáty, ktorá bola zakladateľkou a prvou Sestrou Služobnicou. Kto sú Sestry Služobnice? Je to Kongregácia Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie patriacej do byzantskej tradície. Ak sa chcete naučiť niečo nové, neváhajte sa prostredníctvom nášho vysielania LOGOS TV zapojiť do tejto školy modlitby vždy 20. deň v mesiaci. ❗❗Prvé vysielanie sa však uskutoční už zajtra 7. apríla, tak si nás neváhajte zapnúť. Tešíme sa na Vás a na tento požehnaný čas.