SSNPM

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej, SNPM

Pohreb sr. Terézie Pavlíny Strelcovej sa konal v Dome smútku v Prešove dňa 7. januára 2021. Pohrebné obrady slúžil vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, spolu s ním slúžili otec Daniel Šarišský, synovec zomrelej sr. Terézie a ceremonár otec Pavol Vasiľ. Vladyka Ján v príhovore vyzdvihol krásu života s Bohom v zasvätení a spomenul, že sr. Teréziu poznal ako pokornú a vždy hľadajúcu Božiu vôľu pre svoj život. Sr. Terézia bola pochovaná na mestskom cintoríne v Prešove. Zádušnú svätú liturgiu slávil vladyka Ján Babjak v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Vičnaja jej pamjať, blaženyj pokoj!
Za modlitby a spomienku na ňu vám ďakujú
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a príbuzní