SSNPM

Piaty deň novény k sviatku blaženej Jozafaty

Piaty deň novény k sviatku blaženej Jozafaty pokračovala v Humennom, v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätú liturgiu slávil o. Pavol Dancák a o. Pavol Fečkanin. Po svätej liturgii sa modlil moleben k blaženej Jozafate s prosbami ľudí, ktoré napísali vo veľkej úcte a viere k blaženej.