SSNPM

Pastorácia povolaní v Smižanoch

V piatok a sobotu pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva 6. – 8. apríla 2018 sa konala celoslovenská formačno – pracovná konferencia v priestoroch Rehoľno – formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch – Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa 40 rehoľníkov. Za našu Kongregáciu sa stretnutia zúčastnili s. Ester Andrea Mikitová a s. Jozefka Helena Maníková.

Konferenciu zastrešuje Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS a je určená pre koordinátorov pastorácie povolaní, sprevádzajúcich v rozlišovaní povolaní, sprevádzajúcich vo formácii v rehoľných spoločenstvách, seminároch a pastorácii mládeže.

Program začal v piatok sv. omšou, ktorú slávil otec biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS. Po nej bolo Otvorenie konferencie, predstavenie programu a referencie diecéznych tímov.

V sobotu PaedDr. Pavol Danko, predstavil Duchovnú prípravu na národné stretnutie mládeže v Prešove P18, EXPO 2018.

Páter Ján Kušnír, SVD odovzdal prítomným odkaz z Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní v Ríme 2017.

Sr. Zuzana Šimková, ŠSND členka subkomisie PP predstavila nové podnety a materiály k týždňu modlitieb za duchovné povolania a osem etáp rozlišovania povolania s názvom “ On ťa potrebuje. Si ochotný dať mu svoj život k dispozícii?“

Text/foto: sr. Jozefka H. Maníková, SNPM