SSNPM

Oslava jubilea

Kto zanechá ľudí, aby našiel Boha , v Bohu nájde ľudí. Kto nechá Boha kvôli ľuďom, je vždy rozdelený.
(Kiko Argüello, Zápisky)
Dňa 28. februára 2021 sme z Božej dobroty oslávili 25. rokov rehoľného života sr. Ivany Jany Sojkovej. V úzkom spoločenstve sestier sme ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali pre sr. Ivanu ale aj pre nás a všetky sestry našej provincie dôveru každý deň sa opierať o Ježiša Krista a jeho lásku, ktorá sa zjavuje v našich životoch a dovoliť, aby z nás urobil nové, nerozdelené stvorenia na svoj obraz. Po spoločnej modlitbe sme strávili ďalšie spoločné chvíle pri sviatočnom obede.