SSNPM

Oslava jubilea

V nedeľu 22.10.2023 sme v Michalovskej komunite slávili jubileum 95.rokov života sestry Márie Protivňákovej. Svätú liturgiu predsedal vladyka Milan Chautur a o. Ján Čuchráč. Na oslavu prišla aj sestra provinciálna s. Emanuela a veľa sestier z rôznych komunít našej provincie a príbuzní. Bohu vďaka za takúto milosť.