SSNPM

Odpustová slávnosť provincie sv. Ducha

V sobotu 27.5.2023 v predsviatok Päťdesiatnice sme v Ľutine slávili odpustovú slávnosť našej provincie, 95. výročie príchodu prvých sestier služobníc na Slovensko a tiež životné jubileá sestier Hieronymy a Serafíny.  Na úvod slávnosti sme v prezentácii a sprievodnom slove predstavili pôsobenie sestier služobníc na Slovensku. Svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák za účasti kňazov prešovskej a košickej eparchie. V homílii sa prihovoril protosynkel košickej eparchie otec Jaroslav Lajčiak, ktorý upriamil našu pozornosť na vďakyvzdávanie Bohu za všetok čas pôsobenia sestier na Slovensku. Slávnosti sa zúčastnili otcovia baziliáni, redemptoristi a sestry baziliánky, taktiež príbuzní a známi našich sestier.
 
sr. Natanaela