Skip to main content

Stará Ľubovňa – dom zvestovania presvätej Bohorodičky

Dom noviciátu

Lipová 14, 064 01 Stará Ľubovňa

Tel.: 00421 52 432 3922

Sestry:

sr. VEREŠPEJOVÁ Samuela Ivana SNPM

sr. MINČIČOVÁ Faustína Katarína SNPM

sr. DURŇÁKOVÁ Jozafata Ingrid SNPM

Apoštolát:

Sestry vyučujú na základných a stredných školách náboženstvo a anglický jazyk. Zapájajú sa do farskej katechézy. Vedú detský zborík, pripravujú prosforu a starajú sa o krásu Božieho chrámu v Starej Ľubovni.