SSNPM

Prešov – dom uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu

Sázavského 6, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 774 9305

Sestry:

sr.  Tarzícia Marta KRAVCOVÁ  SNPM

sr.  Patrícia Iveta PARASKOVÁ  SNPM

sr.  Daniela Mária JAVORSKÁ SNPM

sr.  Maximiliána Iveta JAVORSKÁ SNPM

sr.  Damiána Mária VASILIKOVÁ SNPM

sr.  Petra Eva SIČÁKOVÁ SNPM (generálna radkyňa v Ríme)

sr.  Ivana Jana SOJKOVÁ SNPM

sr.  Marianna Janka GLADIŠOVÁ SNPM