Skip to main content

Prešov – dom uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu

Sázavského 6, 080 01 Prešov

Tel.: 00421 51 774 9305

kaplnka po

Sestry:

sr. BARNOVÁ Natanaela Alena SNPM

sr. KRAVCOVÁ Tarzícia Marta SNPM

sr. PARASKOVÁ Patrícia Iveta SNPM

sr. JAVORSKÁ Daniela Iveta SNPM

sr. KOCIKOVÁ Martina Viera SNPM

sr. JAVORSKÁ Maximiliána Iveta SNPM

sr. VASILIKOVÁ Damiana Mária SNPM

sr. HUBCEJOVÁ Jana, SNPM