SSNPM

Michalovce – dom stretnutia Pána

Moyzesova 25, 071 01 Michalovce

Tel.: 00421 56 644 3909

Sestry:

sr.  Kristína Mária BUČKOVÁ SNPM

sr. Mária Helena PROTIVŇÁKOVÁ  SNPM

sr.  Ignácia Terézia FIĽAKOVSKÁ SNPM

sr.  Emília Katarína BEŇOVÁ SNPM

sr.  Klára Anna DZURČANINOVÁ SNPM

sr.  Samuela Ivana VEREŠPEJOVÁ SNPM

sr.  Ester Andrea MIKITOVÁ SNPM

sr. Júlia PRIBULOVÁ SNPM

sr. Alexia Anna CHAUTUROVÁ SNPM