Skip to main content

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Košice

Sestry:

sr. FERKOVÁ Simeona Monika SNPM

sr. DZURČANINOVÁ Klára Anna SNPM

sr. FERKOVÁ Rafaela Helena SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. PRIBULOVÁ Júlia SNPM

sr. ONDOVČÁKOVÁ Serafína Agáta SNPM