Skip to main content

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Sestry:

sr.  Simeona Monika FERKOVÁ SNPM

sr.  Rafaela Helena FERKOVÁ SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. Miriam Mária DZUBÁKOVÁ SNPM

sr.  Serafína Agáta ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr.  Štefánia Lýdia JURČENKOVÁ SNPM