Skip to main content

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Košice

Sestry:

sr. FERKOVÁ Simeona Monika SNPM

sr. DZURČANINOVÁ Klára Anna SNPM

sr. FERKOVÁ Rafaela Helena SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. PRIBULOVÁ Júlia SNPM

sr. ONDOVČÁKOVÁ Serafína Agáta SNPM

sr. JURČENKOVÁ Štefánia Lýdia SNPM