SSNPM

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Sestry:

sr.  Simeona Monika FERKOVÁ SNPM

sr.  Rafaela Helena FERKOVÁ SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. Miriam Mária DZUBÁKOVÁ SNPM

sr. Cyrila Marta MOLČANYOVÁ  SNPM  

sr.  Štefánia Lýdia JURČENKOVÁ SNPM

sr. Benjamína Magdaléna ONDOVČÁKOVÁ SNPM

sr. Timoteja Mária RUSNÁKOVÁ SNPM