Skip to main content

Košice – dom Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky

Tichá 11, 040 01 Košice

Tel.: 00421 55 678 5283

Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestry:

sr. MOLČANIOVÁ Cyrila Marta SNPM

sr. DURŇÁKOVÁ Jozafata Ingrid SNPM

sr. FERKOVÁ Rafaela Helena SNPM (Košický Klečenov 55)

sr. FIGUROVÁ Rút Emília SNPM

sr. KOSŤOVÁ Filareta Lucia SNPM

sr. FEDOROVÁ Dominika Katarína SNPM

sr. GERBERYOVÁ Alžbeta Anna SNPM