SSNPM

Humenné – dom spolutrpiacej Bohorodičky

Lesná 19, 066 01 Humenné

Sestry:

sr.  Antónia Ľudmila CHOVANOVÁ SNPM

sr.  Agáta Helena SOKOLOVÁ SNPM

sr.  Sofia Marta ONDOVČÁKOVÁ SNPM