SSNPM

Mladí putovali do Ľutiny

V sobotu 6. septembra 2015 sa na pútnickom mieste v Ľutine konal už piaty ročník Púte mladých, na ktorej sa zúčastnilo vyše 300 pútnikov. Púť sa začala ráno modlitbou tretej hodinky, po ktorej nasledovala katechéza vladyku Milana Lacha SJ, pomocného prešovského biskupa. Otec biskup sa v nej zmienil o prežívaní čistoty srdca z pohľadu východných otcov.
Púť mladých vyvrcholila o 10:30 slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Vo svojej homílii reagujúc na evanjelium okrem iného pozval mládež k ochrane života a k nutnosti byť ostražitými pred gender ideológiou, teda trendom zamieňať si tie najprirodzenejšie veci za veci, ktoré podliehajú iba názoru. Prítomným ozrejmil, že v gender ideológii ide o nevedecké a ideologické tvrdenie, že dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská – vlastne ani neexistuje. S takouto ideológiou a jej dôsledkami nemôžeme súhlasiť.
Po krátkej obedňajšej prestávke program pokračoval workshopmi v podaní rehoľných spoločenstiev Gréckokatolíckej cirkvi. Počas dvoch hodín sa mladí mali možnosť vystriedať na stanovištiach, kde rehoľníci kreatívnym spôsobom predstavili svoje spoločenstvá. Modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa program v bazilike ukončil a pokračoval na mariánskej hore vystúpením skupiny Onezim, počas ktorého mladých k životu v čistote povzbudil slovom otec Ivan Molčany a svedectvo manželov Vojtekovcov z Košíc.