SSNPM

Mládež zo Zaporožia

Sedem dní pred P18 pricestovala mládež, ktorá bola vybraná cez gréckokatolícku Charitu „Karitas“ zo Zaporožia (Ukrajina) na SLovensko. Sestra Katarína pripravila pre mládež program a spolu navštívili :
– Sečovskú Polianku, kde bola odpustová slávnosť a pri slávnosti boli prijatí do „Bratstva svätého Škapuliara“
– Bardejovské Kúpele, Bardejov
– Košice
– Ľutinu
– Starú Ľubovňu
– Pieniny a Vysoké Tatry.
Dňa 26. 07. sa mládež pripojila k 20-člennej skupine z Humenného, ktorú viedla sr. Simeona. (text/foto: sr. Katarína Kozáková)