SSNPM

Kráčanie za Ježišom spolu s Máriou

Kráčanie za Ježišom spolu s Máriou
16. -19. júna sa konalo formačné juniorské stretnutie s. Jany pred večnými sľubmi. Spolu s formátorkou sr. Simeonou a provinciálnou predstavenou sr. Emanuelou strávili 4 dni u otcov Paulínov v Sanktuáriu Matky Božej Lesniowskej – ochrankyne rodín. Počas týchto dní sa nám venoval páter Andrzej Kucharsky. Témou bolo stretnutie s Bohom, stretnutie sám so sebou a pochopenie seba i sveta v tichu a samote. Kráčanie za Ježišom spolu s Máriou sme začali v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagniewikach v Krakowe a pokračovali cez Jasnú horu v Čestochowej a v Lesniowe. Prežili sme pokojný a radostný čas Božej formácie v tichu a prírode.


Juniorka s. Jana Hupcejová