SSNPM

Komunitný výlet

Komunitný výlet Dňa 8. mája 2024 sme boli na komunitnom výlete v Sninskom okrese. Navštívili sme drevené chrámy v Topoli, Uličskom Krivom a v Jalovej. V Topoli sme slávili aj svätú liturgiu. Taktiež sme sa zastavili pri vodnej nádrži Starina, v parku miniatúrnych chrámov v Uliči a pri domčeku dedka Večernička v Novej Sedlici. Tento nádherný deň sme strávili spolu s rodinou otca Martina Barnu, ktorý pôsobí v Pichniach. Vďaka Ti Bože za nádherný čas.