SSNPM

Komunitný odpust v Košiciach

Komunita sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie , ktorá pôsobí na úrade Košickej Eparchie slávila svoj odpust. Vznikla už v r. 1992 a bola zasvätená Božej láske vyjadrenej v podobenstve o Márnotratnom Synovi( Milujúcom Otcovi). Slávnosť začala duchovnou obnovou v sobotu, pokračovala večierňou v kaplnke Eparchie, ktorú slúžil tajomník arcibiskupa Cyrila Vasiľa o. Martin Mráz. V príhovore zdôraznil, aké je dôležité pre človeka nechať sa objať Božou láskou. Slávenie pokračovalo v nedeľu slávnostnou sv. liturgiou, ktorú slúžil protosynkel Košickej eparchie o. Jaroslav Lajčiak. V kázni vyzdvihol, čo znamená naše synovstvo, ktoré sme získali pri sv. krste. Žiadne ľudské zlo nás nemôže vytrhnúť z náručia milosrdného otca.