SSNPM

JEDEN PRÍBEH MENÍ PRÍBEHY MNOHÝCH


JEDEN PRÍBEH MENÍ PRÍBEHY MNOHÝCH
Blahoslavená Anka Kolesárová – jednoduché dievča z východoslovenskej dedinky Vysoká nad Uhom, síce prežila krátky život, pretože ako 16.ročná zomrela pri obrane čistoty, predsa jej život zasiahol do životných osudov mnohých. Jej príbeh zmenil a mení príbehy mnohých.
 Prváci Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho zažili výnimočnú duchovnú obnovu. 25.-26.10. strávili študenti 1.B na pútnickom mieste bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Vzťahy, hodnoty, láska, uzdravenie… to boli hlavné témy, ktorými ich previedli o. Pavol a o. František. Dobrovoľník Patrik ich zoznámil s odkazom bl. Anky, na ktorej príhovor sa udialo už mnoho zázrakov. Adorácia, či Sv. Omša boli časom zblíženia sa s Bohom, no voľný čas využili na vzájomné spoznávanie sa. Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!
 Sr. Antónia SNPM