SSNPM

Jasličková pobožnosť v Prešove

Slávenie sviatkov narodenia Pána v prešovskej farnosti oživila 25. 12. 2022 jasličková pobožnosť, ktorú s deťmi a mládežou z farnosti Prešov mesto pripravila a nacvičila sr. Romana v spolupráci s o. kaplánom Jakubom. Pracovný tím doplnili aj sestry Natanaela, Marianna a Ivana, a to v úlohe kostymérok a rekvizitárok. Po jasličkovej pobožnosti sa deti v rámci Dobrej noviny vybrali ohlásiť svojou koledou dobrú zvesť do rodín.
Nech novonarodený Kristus nájde miesto v našom srdci a naplní ho svojím pokojom a radosťou. Christos raždajetsja.
sr. Romana