SSNPM

Ikona s relikviami blahoslavenej Jozafaty v Prešovskom protopresbyteráte

Putovanie ikony spoluzakladateľky sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, blahoslavenej Jozafaty Michajliny Hordaševskej, pokračuje ďalej, tentokrát pod patronátom sestier služobníc z prešovskej komunity.
V nedeľu, 6. 3. 2016, si ikonu s ostatkami mohli uctiť a o príhovor blahoslavenej prosiť veriaci v katedrálnom Chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove na všetkých dopoludňajších liturgiách. Pri ikone držali čestnú stráž skautky z dievčenského oddielu vodkýň z farnosti Prešov mesto. V pondelok putovala ikona na Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a potom do spoločenstva skautiek. V utorok, 9. 3. 2016, putovali sestry s ikonou blahoslavenej Jozafaty k deťom i zamestnancom do Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, kde kedysi sestry pracovali. V piatok si ikonu budú môcť uctiť veriaci vo farnosti Prešov – Sídlisko III.

Počas ďalších dní ikona poputuje do farnosti Sekčov v Prešove, medzi vysokoškolákov na vysokoškolský internát, na Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove, na Cirkevnú ZŠ s MŠ bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove, do farnosti v Ruskej Novej Vsi či do kaplnky otcov jezuitov pod Kalváriou. V nedeľu, 20. 3. 2016, vycestujú sestry s ikonou do Stropkova a Bokše.
Nech sa náš milosrdný Pán cez svoju služobnicu, blahoslavenú Jozafatu, dotkne sŕdc veriacich a na jej príhovor obdarí ich hojnými milosťami.
Blažená matka Jozafata, pros Boha za nás.