SSNPM

Ikona bl. Jozafaty v Humennom

Od 17. 4. do 30.4. 2016 bola ikona bl. Jozafaty s relikviou v humenskej komunite sestier. O jej živote a čnostiach rozprávali veriacim vo viacerých farnostiach. Prvé dva dni ikona prebývala v domácej farnosti v chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom. V utorok bola na cirkevnom gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, kde pracuje sr. Antónia. V stredu 20. 4. ikona putovala do farnosti Porúbka a odtiaľ putovala na dobrovoľnú duchovnú obnovu pre študentov GJZ do Juskovej Vole. V piatok putovala do krízového centra pre deti, kde pracuje sr. Simeona. V sobotu putovala do farnosti Sopkovce a v nedeľu do farnosti Dedačov. Ešte v tento deň ikona navštívila farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine, kde sestry niekoľko rokov pôsobili. Sestry si uctili ikonu blaženej Jozafaty slávnostnou sv. liturgiou, ktorú v ich kaplnke slávil o. dekan M. Zlacký. Putovanie ikony pokračovalo modlitbou v chráme sv. Petra a Pavla v Humennom v dňoch od 26.4. do 27. 4. Vo farnosti v Hažine nad Cirochou mali možnosť uctiť si ikonu bl. Jozafaty na ďalší deň a ukončenie putovania bolo zavŕšené na cirkevnej spojenej škole sv. Cyrila a Metoda, kde pracuje sr. Sofia.
Ďakujeme bl. Jozafate za každý jej príhovor u Nebeského Otca.