SSNPM

Grekoples v Trenčíne

26. januára 2019 sa tradične uskutočnil už 10. ročník Grekoplesu v Trenčíne, na ktorom si zaplesalo asi 200 dospelých a 148 detí. Svojou prítomnosťou ho poctil aj primátor mesta Trenčín R. Rybníček. Ten ho spolu s miestnym farárom o. I. Cingeľom slávnostne otvoril. Jeho súčasťou boli taktiež trenčianske sestry služobnice, ktoré s radostným srdcom šantili v kruhu detí.

Text: s. Benjamína Ondovčáková
Foto: Janka Mašlejová