SSNPM

Formačné stretnutie v Ríme

V dňoch od 27.1. – 4.2.2020 sa v generálnom dome v Ríme konalo stretnutie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Stretnutia sa zúčastnili formátorky zo všetkých provincií. Slovensku provinciu zastupovali sr. Hieronyma R. Kaščiková a sr. Simeona M. Ferková. Hlavnou témou stretnutia bola „Formácia sestier cez výzvy dnešnej doby“. V prvých dňoch sa sestry zdieľali ako prebieha formácia v každej provincii, aké sú výzvy, či problémy na rôznych etapách formácie. Ďalšie dni sestry spoločne alebo v skupinách pracovali nad formačným dokumentom a hľadali rôzne možnosti ako nové výzvy vo formácii uviesť do praxe. V sobotu sa sestry zúčastnili exkurzie Baziliky Santa Maria Maggiore a večer sv. omše so sv. Otcom Františkom v Bazilike svätého Petra z príležitostí sviatku Stretnutia Pána. Bohu vďaka za požehnaný čas a veľmi vzácne chvíle spoločného stretnutia a spolupráce nad Formačným dokumentom. (text/foto: sr. Hieronyma/sr. Simeona)