SSNPM

Farský deň v Poprade

V nedeľu 24.septembra 2017 sa v gréckokatolíckej farnosti konal farský deň. Program sa začal modlitbou deviateho času, ktorú viedol protopresbyter a správca Gréckokatolíckej farnosti Poprad o. Jaroslav Matoľák spolu s otcom diakonom Petrom Tokačom. Otec Dominik Petrík, kaplán vo farnosti pripravil pre dospelých prezentáciu o možných pastoračných plánoch, či aktivitách do budúcnosti, ktorú prezentoval o. Matoľák. Aj pre deti bol pripravený bohatý program, súťaže, hry, piesne, na ktorom sa podieľali aj naše sestry. Po programe sme si mohli vychutnať lahodný guláš. Tiež sme sa mohli občerstviť kávou, zákuskom a sladkým potešením. Na záver si dospeli zahrali kvíz, ktorý pripravila s. Timotea. Tento deň bol požehnaný a prispel k lepšiemu budovaniu farskej rodiny.