SSNPM

Exkurzia v Nyiregyháze

V rámci hodín biológie zorganizovala sestra Antónia pre študentov gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom exkurziu do ZOO v Nyiragyhaze. Súčasťou ZOO je aj oceanárium, kde je možne bližšie spoznať podmorský svet.