SSNPM

Duchovné putovanie

V čase od 15.- 17. 9. 2017 sa gréckokatolícky zbor z farnosti Poprad vybral na duchovné putovanie a sústredenie do Maďarska. Svoju púť začali v piatok v meste Máriapócs, najväčšom pútnickom meste pre gréckokatolíkov. Putovali aj veriaci z Košickej a Prešovskej archieparchie, na ktorej predsedal o. arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme s množstvom kňazov zo Slovenska. Cesta pokračovala do Budapešti, kde mohli spoznať duchovné i kultúrne dedičstvo hlavného mesta Budapešť. Navštívili aj Tropikárium – najväčšie morské akvárium v Strednej Európe. V nedeľu putovanie vyvrcholilo spevom na slávnostnej božskej liturgii v gréckokatolíckom chráme v Budapešti. Púť prispela k lepšiemu prehĺbeniu viery, budovaniu vzťahov a hlbšiemu prežívaniu svätej liturgie. Na púti bola sr. Jozefka.