SSNPM

Duchovné cvičenia v Lomnici

Sestry služobnice NPM v dňoch od 23. do 29. júna 2024 ďakovali dobrému Bohu za milostivý čas duchovných cvičení, ktoré viedol o. Teodor Kosť, bazilián, v kláštore sestier redemptoristiek Najsv. Trojice v Lomnici.