SSNPM

Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci

V dňoch od 16. 2. do 22. 2. 2019 sa v Dolnom Smokovci konali duchovné cvičenia, ktoré viedol o. Michal Zamkovský CSsR. Témou duchovných cvičení bolo: „Boh nám kladie otázky.“