SSNPM

Duchovná obnova v Trenčíne

V sobotu 15. mája 2021 sa sestry z trenčianskej komunity zúčastnili duchovnej obnovy pred konsekráciou chrámu a z príležitosti 250. výročia jeho založenia v Hornej Súči. Stalo sa tak na pozvanie miestneho správcu farnosti o. T. Zelenáka. Trenčiansky farár o. I. Cingeľ predniesol pri sv. omši slávnostnú homíliu k úcte Presvätej Bohorodičky a po liturgickom slavení sa so všetkými veriacimi s radostným srdcom pomodlili modlitbu akatistu.


s. Benjamína M. Ondovčáková SNPM