SSNPM

Duchovná obnova v Ďačove

V sobotu 11. novembra 2023 v deň duchovnej obnovy v predvečer odpustovej slávnosti sv. Michala archanjela v Ďačove na pozvanie miestneho farára o. Mareka Valenčíka Sestry služobnice spolu s celou farnosťou oslávili 95. rokov pôsobenia na Slovensku. Dôvodom prečo práve vo farnosti Ďačov oslávili toto výročie je, že táto farnosť dala našej Kongregácii 4 povolania a to v sestrách Damiáne M. Vasilíkovej, sr. Štefánii L. Jurčenkovej, sr. Timotei M. Rusnákovej a sr. Alžbete A. Gerberyovej.
V rámci duchovnej obnovy farnosti sestry prvýkrát spolu s mládežou a veriacimi spievali moleben k blaženej Matke Jozafate Hordaševskej, spoluzakladeteľke Kongregácie. Následne slávili sv. liturgiu, kde hlavným celebrantom a kazateľom bol o. Pantelejmon P. Gerbery, studita. Po sv. liturgii sestry v krátkej prezentácii predstavili históriu 95. rokov pôsobenia na Slovensku. Po prezentácii si veriaci uctili relikviu blaženej Jozafáty, ktorá zostane vo farnosti ešte do 19.11.2023. Po slovách vďačnosti zo strany o. Mareka aj sr. provinciálnej Emanuely, ktorá poďakovala veriacim Ďačova za dar štyroch sestier sa ukončila duchovná obnova.
sr. Štefánia