SSNPM

Duchovná obnova študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

Neodmysliteľnou súčasťou Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho na začiatku školského roka sú aj duchovné obnovy strávené v GMC Bárka v Juskovej Voli. Nebolo tomu inak ani tento rok. Milostivý čas na spomínanom mieste prežili 26.-27.9. študenti 3.A, 4.A, 4.B a 5.B a 28.9. – 29.9.2022 študenti 2.A, 2.B, 3.B spolu so svojimi triednymi učiteľmi, duchovným správcom o, Jánom Frandoferom a sestrou Antóniou SNPM. Peter Milenky, ktorý duchovnú obnovu viedol, si rýchlo získal srdcia mladých ľudí nielen pre svoju bezprostrednosť, ale aj hudobný doprovod. Program celej duchovnej obnovy kopíroval text piesne o. Petra – Len tvoja láska. Jeho veľmi silné svedectvo viery, dôvery, možností, ktoré Boh ponúka, no najmä, istoty v Jeho lásku a otvorenú náruč kedykoľvek a kdekoľvek sa človek ocitne,…len umocňovali okamihy dotykov Boha, stávali sa živou vodou pre vyprahnuté srdcia. Toľko milostí, vnútorných uzdravení a veríme, že aj nových začiatkov, koľko sme smeli uzrieť a zakúsiť! Sme neskutočne vďační za tieto chvíle, ktoré smieme zažívať, za to, že sme súčasťou tejto našej GJZ rodiny, ktorá nenasycuje iba náš rozum vedomosťami, ale najmä naše srdcia pokrmom, ktorý hojí, potešuje a každý deň svedčí o Pravde. Pevne veríme, že slová, ktorými sa k nám Boh prihováral piesňou o. Petra: „Len tvoja láska vo mne znie, mení staré na nové. Tvojím Duchom vedený chcem ísť,“ padli do úrodnej pôdy a že si odteraz naozaj budeme pospevovať: „Môj život len v svojich rukách máš.“
…ešte dlho budeme s úžasom spomínať na tento požehnaný čas! Bohu vďaka za všetkých i za všetko! Nech Pán žehná a obdaruje všetkým, čo treba o. Petra, aby bol soľou, svetlom, ktoré tento svet potrebuje. text/foto: GJZ