SSNPM

Duchovná obnova pre ženy

“ Tebou premenená“ bola téma na duchovnej obnove pre ženy a matky, ktorá sa konala 10. – 11.11. vo farnosti Becherov. Zúčastnilo sa 18 žien z farnosti a okolia. Túto duchovnú obnovu zorganizovali pre svoje farníčky duchovný otec Ján  Marčák so svojou manželkou  Ivetkou. Pozvaným hosťom bola sr. Hieronyma SSNPM, ktorá ich sprevádzala duchovným slovom.  Bol to pre nás všetkých požehnaný čas. Sr. Hieronyma